RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Nationaal gesprek Uitbuiting & LVB

Het Nationaal gesprek Uitbuiting & LVB brengt knelpunten rondom de problematiek uitbuiting bij mensen die functioneren op het niveau van een licht verstandelijke beperking in kaart. Daarnaast worden er ideeën over mogelijke oplossingen uitgewisseld. De uitkomsten van de gesprekken bundelen Koraal en CoMensha en zullen na de zomer aan de ministeries JenV en VWS en de Kamerleden van de Eerste en de Tweede Kamer als input voor het landelijk programma Samen tegen mensenhandel worden aangeboden.

  • Ronde tafel Zuid-Nederland; 21 april 2022 bij burgemeester Vlecken in Weert
  • Ronde tafel Noord- en Zuid-Holland; 30 juni 2022 bij burgemeester Oskam in Capelle aan den IJssel
  • Ronde tafel Oost-Nederland; 4 juli bij burgemeester Marcouch in Arnhem
  • Ronde tafel Noord-Nederland; 15 september 2022 bij burgemeester Schuiling in Groningen

Ina Hut, directeur-bestuurder van CoMensha: “We krijgen veel input vanuit de deelnemers. Zeer waardevol! In de eerste sessie in Zuid-Nederland zijn met namen de knelpunten verzameld. Tijdens de tweede en derde bijeenkomst hebben we daarop voortgeborduurd en gesproken over mogelijke oplossingen. Het commitment van de deelnemers om de problemen gezamenlijk aan te pakken is groot. Een breed gedeeld standpunt was dat er vanuit de ministeries meer regie moet komen om bepaalde problemen op te lossen. Het kan niet zo zijn dat problemen waarvoor een nationale oplossing gewenst is, worden doorgeschoven naar de regio’s, zoals bijvoorbeeld toegang tot de zorg en opvang.”