RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Nationaal Rapporteur publiceert Monitor Mensenhandel 2015

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen kinderen heeft vandaag de Monitor Mensenhandel 2015 gepubliceerd. In de Monitor Mensenhandel worden beschikbare gegevens over mogelijke slachtoffers van 2011 tot 2015 en de trends die zich daarin voordoen besproken. De Nationaal Rapporteur gebruikt hierbij de jaarcijfers van CoMensha als basis.

In de Monitor Mensenhandel 2015 vraagt de Nationaal Rapporteur, net als CoMensha, aandacht voor de afname van het aantal aanmeldingen van slachtoffers mensenhandel bij CoMensha. Daarnaast beveelt zij aan een wettelijke basis te creëren voor het melden en registreren van alle slachtoffers van mensenhandel. Met name bij de jeugdhulp betekent het verkrijgen van de door de wet vereiste toestemming op dit moment een extra belemmering om deze slachtoffers te melden.

Klik hier voor de Monitor Mensenhandel 2015

Klik hier voor de Jaarcijfers van CoMensha, 'Het beeld van 2015'