JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Nauwelijks grip op uitbuiting arbeidsmigranten door uitzendbureaus

Pointer (KRO-NCRV) maakte een radio-uitzending over arbeidsmigranten, die vaak onder slechte omstandigheden leven en werken. Regelmatig betalen ze veel geld aan hun uitzendbureau om te verblijven in te kleine woningen met veel anderen. In Westland, waar veel van deze arbeidsmigranten werken, wil de gemeente daarom al jaren meer huisvesting regelen voor arbeidsmigranten. 

Meldingen over misstanden in de uitzendsector leiden zelden tot een resultaat. Bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid kwamen in 2 jaar 4.098 meldingen binnen over malafide uitzendbureaus. Daarvan werden er ruim 3500 niet onderzocht en slechts in 48 gevallen constateerde de Inspectie een overtreding. De meldingen gaan onder andere over arbeidsuitbuiting, schijnconstructies en illegale tewerkstelling van met name arbeidsmigranten. Dat blijkt uit cijfers over 2018 en 2019 die Pointer via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) heeft opgevraagd.

Eefje de Volder, Adviseur Aanpak Mensenhandel Arbeidsuitbuiting bij CoMensha, deed in 2019 onderzoek naar de inzet van arbeidsmigranten in Noord-Brabant en het beleid dat gemeenten op dit terrein voeren, met specifieke aandacht voor het voorkomen en tegengaan van arbeidsuitbuiting (als een vorm van mensenhandel), was te gast in de uitzending.