RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Nederlandse organisaties lanceren magazine over mensenhandel

Oproep aan Nederlanders om in actie te komen tegen mensenhandel'
Nederlandse organisaties lanceren magazine over mensenhandel
Diverse Nederlandse organisaties die zich inzetten in de strijd tegen mensenhandel lanceren vandaag een digitaal magazine over mensenhandel met feiten, cijfers, interviews en persoonlijke verhalen. Hiermee willen zij een groter bewustzijn creëren rondom het onderwerp moderne slavernij. Het magazine wordt vanavond aangeboden aan de minister van veiligheid en justitie Ard van der Steur.
In ons land worden dagelijks duizenden kinderen, jongeren en volwassenen uitgebuit door hun mensenhandelaar. Ze werken gedwongen in de seksindustrie of tegen veel te lage lonen en in slechte omstandigheden in de horeca, bouw of land- en tuinbouw. Zelfs au-pairs kunnen slachtoffer worden van mensenhandel. Stuk voor stuk bevinden deze slachtoffers zich in een situatie waar ze niet zomaar uit kunnen; ze zijn gevangen “ soms zelfs letterlijk.

'Toch weet niet iedere Nederlander in welke mate mensenhandel in ons land een rol speelt', zegt Ellen de Ruiter van Fier, als een van de initiatiefnemers van het magazine. 'Veel mensen denken dat mensenhandel iets is dat in andere werelddelen plaatsvindt. Met dit magazine willen we bewustwording rondom dit onderwerp creëren, laten zien dat mensenhandel dichterbij is dan je denkt. En we willen de lezers inspireren om een steentje bij te dragen in de strijd tegen mensenhandel.'

Steun
Om mensenhandel te kunnen bestrijden is bewustwording onder het grote publiek noodzakelijk. Burgers kunnen mensenhandel signaleren en melden, bij bijvoorbeeld de politie en Meld Misdaad Anoniem. De initiatiefnemers van het magazine vragen voor het creëren van die bewustwording hulp van de politiek, naar Engels voorbeeld. Daar stelt de overheid geld beschikbaar om ieder jaar op 18 oktober, de Europese Dag tegen Mensenhandel, bewustwordingsacties te voeren. De Ruiter: 'De afgelopen twee jaar hebben we met een aantal organisaties rondom de Europese Dag tegen Mensenhandel verschillende acties en campagnes in Nederland georganiseerd. Organisaties die zich hebben verenigd in het platform Stop Moderne Slavernij. Nu willen we graag een stap verder zetten. We vragen concrete steun van politieke leiders en overheidsinstanties. Hun ondersteuning en betrokkenheid zijn cruciaal. Ook hierop zullen we de komende tijd actie ondernemen.'

Platform Stop Moderne Slavernij
Het magazine is een product van Fier, Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel, Stop the Traffik, FairWork, CoMensha (Landelijk Coördinatiecentrum Mensenhandel), Home of Change, PerspectieF, International Justice Mission en International Organization for Migration. Genoemde organisaties zijn aangesloten bij het landelijk platform Stop Moderne Slavernij dat ten doel heeft de bewustwording rondom mensenhandel in Nederland te vergroten. Het magazine is tot stand gekomen met steun van Tony's Chocolonely.

Het magazine is online te bekijken via de volgende hyperlink:

https://www.stopmoderneslavernij.nl/magazine/

Of download hier de printversie.