KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Nederlandse slachtoffers mensenhandel met multi-problematiek

CoMensha ontvangt vanuit haar coördinerende functie met regelmaat opvangverzoeken voor vrouwelijke, Nederlandse slachtoffers van mensenhandel met een multi-problematiek. Deze multi-problematiek kan bestaan uit de aanwezigheid van een verslavings-, psychiatrische en/of lvb (licht verstandelijk beperkt)-problematiek. Kenmerkend aan deze groep meerderjarige vrouwen is dat zij vaak jarenlang structureel worden uitgebuit, herhaaldelijk slachtoffer worden en ook al een lang (jeugd)zorgverleden kennen.

De zoektocht naar passende opvang voor deze doelgroep is doorgaans intensief en langdurig. Soms duurt de zoektocht zelfs dusdanig lang dat de cliënt weer uit beeld raakt. Dit is schrijnend, omdat de opvangverzoeken juist binnenkomen op momenten van crisis. Tevens is dit een duidelijke indicatie dat het huidige zorgaanbod onvoldoende lijkt aan te sluiten bij de hulpvragen van deze doelgroep.

Het is onacceptabel dat de toegang tot hulpverlening voor deze doelgroep zo beperkt is. Een speerpunt van CoMensha is daarom om voorwaarden te creëren waarin toegankelijke, passende hulpverlening en zorg voor deze doelgroep gerealiseerd kan worden. Eén van de manieren om hier aan bij te dragen is om inzicht te creëren in de onderliggende problematiek van deze doelgroep, hoe het huidige zorgaanbod zich tot hun hulpvragen verhoudt en welke kansen en knelpunten betrokken professionals in de hulpverlening zien. Onderzoek kan hieraan bijdragen.

De komende maanden zullen, in opdracht van CoMensha, masterstudenten van de Universiteit van Tilburg en Vrije Universiteit Amsterdam een multidisciplinair onderzoek verrichten naar deze groep slachtoffers en hun perspectieven in het Nederlandse zorglandschap. Een multidisciplinaire benadering is een kernvoorwaarde voor een goed resultaat. Te meer omdat er verschillende partijen en vakgebieden, elk op eigen wijze en vanuit verschillende niveaus, verbonden zijn aan deze diverse groep slachtoffers. Denk daarbij aan partijen in de verslavingszorg, de ggz, de gehandicaptenzorg en de reguliere vrouwenopvang, maar ook gemeenten, overheid en zorgverzekeraars.

De multidisciplinaire benadering wordt geborgd door het onderzoek te laten verrichten door studenten met een achtergrond in o.a. de criminologie, victimologie, mensenrechten en bestuursrecht. De studenten met een juridische achtergrond zullen begeleid worden door prof. mr. dr. Conny Rijken van de Universiteit van Tilburg. De studenten met een criminologische achtergrond zullen begeleid worden door dr. mr. Miriam Wijkman van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Op dit moment bevinden wij ons in de voorbereidende fase van het onderzoek. Heeft u kennis van bovenstaande problematieken of ideeën die u met ons wilt delen? CoMensha komt dan graag met u in contact.

Projectleider Nick de Jong, adviseur aanpak mensenhandel bij CoMensha. Bereikbaar op: +31 (0) 33 44 81 186 of +31 (0) 65 88 37 774.
 Klik hier om terug te gaan naar nieuwsbrief 2017-1