RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

NGB: 14 juni bijeenkomst voor burgemeesters over mensenhandel

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) besteedt op vrijdagochtend 14 juni a.s. aandacht aan de aanpak van mensenhandel. Op de bijeenkomst wordt ingegaan op de rol die een burgemeester heeft om mensenhandel te bestrijden. Ook onze directeur-bestuurder, Ina (H.R.) Hut, zal op de bijeenkomst spreken. 

De burgemeesters Peter Oskam en Piet Bruinooge, van respectievelijk Capelle aan den IJssel en Alkmaar, zijn initiatiefnemers. CoMensha is blij met hun actie tot een speciale bijeenkomst over mensenhandel. In het project waarin we (samen met de VNG) gemeenten ondersteunen om een lokaal en regionaal mensenhandelbeleid te implementeren, horen en constateren we nogal eens dat burgemeesters niet beseffen dat mensenhandel ook in hun gemeente plaatsvindt. 'Als je het niet ziet, betekent het niet dat het er niet is', verwoordde Piet Bruinooge het in 'Code Geel', een online magazine voor burgemeesters van het LIEC-RIEC. Niet voor niets zet CoMensha dan ook sterk in op bewustwording over mensenhandel met de rondreizende fototentoonstelling 'Open je ogen voor mensenhandel' die al in bijna dertig gemeenten heeft gestaan. 

Zicht op mensenhandel
Ina Hut zal 14 juni ingaan op hetgeen CoMensha en VNG constateren bij de gemeenten in het land en hoe bestuurders in hun rol kunnen worden ondersteund: 'Vaak zijn gemeenten en burgemeesters onbekend met en hebben weinig zicht op aard én omvang van mensenhandel. Ook is de aanpak van mensenhandel binnen een centrum- of regiogemeente vaak te afhankelijk van individuele personen. Daar komt nog bij dat bestuurders en ambtenaren een volle agenda hebben, 'het komt er even bij', en dan hebben we het nog niet over eventuele financiële tekorten of de problemen rondom gegevens/informatiedeling tussen zorg en veiligheid waardoor slachtoffers soms veel langer in de uitbuitingssituatie zitten'. Toch zijn er ook goede ontwikkelingen te melden en Ina Hut zal deze best practices ook graag belichten zodat ervan geleerd kan worden.  

Naast Peter Oskam, Piet Bruinooge en Ina Hut, spreken ook Herman Bolhaar, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, en Tamme de Leur (directeur MetaStory Instituut en Expert Mensenhandel) tezamen met Arjan Zebel van de Inspectie SZW (Projectleider Programmateam arbeidsuitbuiting) over arbeidsuitbuiting op vakantieparken en de rol van uitzendbureaus. Daarbij komen ook de mogelijke barrières aan bod die gemeenten kunnen opwerpen om uitbuiting te signaleren en aan te pakken.

Interesse?
Burgemeesters die, al dan niet samen met hun eigen adviseur/ambtenaar, bij de bijeenkomst te Krimpen aan den IJssel willen zijn, kunnen contact opnemen met het NGB