KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Nieuw bestuur voor CoMensha

CoMensha is met ingang van 8 februari versterkt met een nieuw bestuur. Martin Sitalsing (50, recent benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur Bureau Jeugdzorg Groningen en voorheen o.a. korpschef Twente) is benoemd tot voorzitter van CoMensha.

Hij gaat samen met bestuursleden Margreet de Boer (47, senator voor GroenLinks) Henk van Heuven (61), zelfstandig adviseur, Esther van Zeggeren (46, directeur Marketing & Communicatie bij TNO) en Geertien Pols (62, directeur van Grassroots Inclusion BV) verder richting geven aan het beleid en de positie van CoMensha.

Voorzitter Sitalsing over zijn benoeming: "CoMensha vormt de belangrijkste schakel in de strijd tegen mensenhandel en vervult een maatschappelijke taak waar door niemand aan voorbij gegaan mag worden. Daarom wil ik me met dit nieuwe bestuur voor CoMensha inzetten. Het is helaas een bittere noodzaak maar tegelijkertijd een eer om met elkaar te mogen werken aan de versterking van de positie van CoMensha in het belang van de slachtoffers. CoMensha zal de komende jaren zijn taken op het gebied van de registratie en de opvang van de slachtoffers van mensenhandel uitbreiden en optimaliseren. Versteviging van de samenwerking met partners, een nog krachtiger inzet van de beschikbare kennis van CoMensha en het uitbouwen van de relatie met de opvang zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Het nieuwe bestuur heeft zich voorgenomen om in het 25e jaar dat CoMensha bestaat de noodzaak van de strijd tegen mensenhandel en van de ondersteuning aan slachtoffers nog meer dan voorheen op de kaart te zetten."