RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Nieuw boek over mensenhandel en mensensmokkel verschenen

Op 6 maart jl. is het boek 'De stilte van het water' van Norman D. Jansen verschenen, een roman die waargebeurd en deels autobiografisch is. De schrijver die in het dagelijks leven bij de Koninklijke Marechaussee werkt, beschrijft het leven van een jonge vrouw die na de aardbeving op Haïti in 2010 in handen valt van mensenhandelaren en dagelijks te maken krijgt met angst en uitbuiting.

Norman D. Jansen is vanuit de Koninklijke Marechaussee werkzaam bij het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM, een samenwerkingsverband tussen de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.. Met zijn gezin heeft Norman langere tijd in het Caribisch gebied gewoond, waar hij vooral werkzaam is geweest binnen het domein justitie en opsporing. Inmiddels is hij terug in Nederland en heeft hij zich toegelegd op het schrijven van fictie en non-fictie. Zijn schrijversdebuut is bij alle Nederlandse en Belgische boekhandelt te koop.

Lees meer over Norman Jansen en zijn boek op de site van de uitgeverij.