JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Nieuw cliëntregistratiesysteem

De Postcode Loterij is de grootste goede doelenloterij van Nederland. Sinds 1989 werd er, dankzij 2,4 miljoen deelnemers, ruim 3,8 miljard euro geschonken aan 89 organisaties die zich inzetten voor de bescherming van mens en natuur.

CoMensha ontving van de loterij een eenmalige bijdrage van ‚ 0.5 miljoen voor een nieuw registratiesysteem. Daarmee kunnen de (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel nog beter worden begeleid. In 2013 is CoMensha gestart met de bouw van het systeem. Eind 2013 is het nieuwe systeem opgeleverd en zijn wij begonnen met het gebruik ervan.

Alle medewerkers van de helpsdesk zijn getraind in het gebruik van het cliëntregistratiesysteem. Een klankbordgroep binnen CoMensha begeleidt het gebruik en zorgt waar nodig voor verdere aanpassingen in het cliëntregistratiesysteem. De gebruikersvriendelijkheid staat centraal.

Het systeem biedt ten opzichte van het oude Regas registratiesysteem veel meer mogelijkheden. Waar voorheen data kon worden overschreven, blijft historische informatie nu bewaard. Ook is het vrij eenvoudig om door middel van een rapportagefunctie noodzakelijke overzichten te produceren. Dit geeft nog meer inzicht in de aard en omvang van het aantal slachtoffers en tevens ook in on ze eigen werkprocessen.