KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Nieuwe aanpak Tilburg leidt naar beter zicht op en bescherming van slachtoffers mensenhandel

Hoopvol nieuws uit Tilburg: met haar nieuwe aanpak heeft de gemeente Tilburg afgelopen jaar meer mogelijke slachtoffers van mensenhandel in beeld gekregen en waar mogelijk doorgeleid naar hulp. Het aanstellen van twee bevlogen professionals, zorgcoördinator Joyce Huijding en Hadeline Vorselaars, specialist veiligheid en belast met de bestrijding van mensenhandel in de gemeente, hebben zeker bijgedragen in deze succesvolle aanpak. 

In dit artikel van het Brabants Dagblad licht Joyce Huijding toe: “Er zijn ongeveer vijftig slachtoffers gevonden voor wie we de juiste hulpverlening proberen in te schakelen. Veel meldingen gaan over kwetsbare mensen die al bij zorginstanties bekend zijn. Bijvoorbeeld mensen met een licht verstandelijke beperking, die beschermd wonen. Als zo'n slachtoffer in beeld is, kijken we welke zorg ingeschakeld moet worden en of hij of zij aangifte wil doen.”

De zorgcoördinator is nog niet met alle mogelijke slachtoffers in contact geweest. Binnen de vijftig meldingen vallen ook een paar zaken van illegale prostitutie. 

'De politie vraagt weleens om mee te kijken naar een casus. Omdat strafrech­te­lij­ke vervolging niet lukt, maar we misschien wel met zorg kunnen helpen' “Maar andersom gebeurt ook", zegt Hadeline Vorselaars, specialist veiligheid en belast met de bestrijding van mensenhandel in de gemeente. “Dat de politie vraagt om eens mee te kijken naar een casus. Omdat strafrechtelijke vervolging niet lukt, maar we misschien wel met zorg kunnen helpen. We willen samen met politie en openbaar ministerie ook daders in beeld krijgen. Mensenhandel is moeilijk te bewijzen, maar er zijn zaken in onderzoek.” 

 

VNG en CoMensha bieden sinds 2018 gezamenlijk hun kennis en kunde aan gemeenten en veiligheidsregio’s om de juiste middelen in te zetten tegen mensenhandel. Ze ondersteunen bij het opzetten van samenhangend beleid, het onder de aandacht brengen van mensenhandel en het geven van trainingen. En daarbij te zorgen voor de start en inrichting van de juiste zorgcoördinatie. De zorgcoördinator is het eerste aanspreekpunt voor slachtoffers in de regio en essentieel om slachtoffers van mensenhandel te kunnen helpen. Daarnaast speelt de zorgcoördinator een belangrijke rol bij netwerkopbouw en het creëren van bewustwording bij allerhande ketenpartners. Hetgeen belangrijk is om slachtoffers te kunnen bereiken via professionals met wie (vermoedelijke) slachtoffers in aanraking komen.