KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Nieuwe collega's stellen zich voor

CoMensha heeft in het voorjaar van 2017 twee nieuwe medewerkers mogen verwelkomen. Hieronder stellen zij zich even voor.

Leyla Cinibulak “ senior beleidsadviseur: Als trainer weerbaarheid bij de vrouwenopvang heb ik sinds 2009 regelmatig te maken met slachtoffers van mensenhandel. Zelden heb ik als trainer zo'n grote kwetsbaarheid bij vrouwen gezien. En zelden heb ik mensen meegemaakt waarvan de lichamelijke en geestelijke integriteit zo geschonden is. Daarom zet ik me graag in voor slachtoffers van mensenhandel en CoMensha is daarvoor dé organisatie. Voor CoMensha was ik 8 jaar werkzaam als senior beleidsadviseur en projectleider aanpak huiselijk en seksueel geweld. Veel expertise heb ik opgedaan in het meerjarige EU Daphne project Active Against Forced Marriage en door mijn nauwe samenwerking met Forced Marriage Unit (FMU) in Londen, een samenwerkingsverband van de ministeries van Binnenlandse en Buitenlandse zaken. FMU doet de registratie van slachtoffers en coördineert de opvang en hulp aan slachtoffers. Dit is vergelijkbaar met het werk van CoMensha. In Nederland heb ik de ontwikkelingen gevolgd, het beleid beïnvloed en concrete interventies geïnitieerd en geleid. Gevraagd en ongevraagd adviseerde ik kamerleden, rijks- en gemeenteambtenaren, politie, hulpverleners en de media. Ik heb drie jaar bewustzijnscampagnes voor slachtoffers opgezet en geleid. Als medisch antropoloog ben ik altijd geïnteresseerd in de behoeften en belangen van slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld. Ik voel me zeer gemotiveerd om nu de belangen van slachtoffers van mensenhandel te behartigen.

Joyce Tacl “ consulent: In mijn arbeidsleven is hulpverlening aan slachtoffers mensenhandel veelal verweven geweest in mijn werk. Binnen mijn werk in de verslavingszorg en de psychiatrie, binnen de laagdrempelige opvang voor zwerfjongeren, binnen de avondopvang voor straatprostituees, in de vrouwenopvang en tijdens het werk bij Veilig Thuis ben ik casuïstiek tegengekomen waar mensenhandel onderdeel van was. Slachtoffers komen dan ook met veel verschillende hulpverleners in aanraking. Samenwerking en ketensamenwerking zijn voor slachtoffers erg belangrijk om een duurzame veilige toekomst tegemoet te gaan. Ik wil me dan ook graag verbinden aan samenwerking in de keten om zo het belang van slachtoffers (nog meer) centraal te stellen. Daarnaast gaat mijn interesse uit naar gedegen registratie om zicht te krijgen op aard en omvang van mensenhandel in Nederland en zo bij te dragen aan een sluitende aanpak van mensenhandel.

 

 Klik hier om terug te gaan naar nieuwsbrief 2017-1