JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Nieuwe directeur CoMensha

Sinds 1 januari is Ina Hut benoemd als directeur van CoMensha. In deze eerste nieuwsbrief van 2015 stelt Ina zich verder voor.

Waarom heb je gekozen voor CoMensha?
Ik heb in mijn werk veel met recht en onrecht te maken gehad. Op internationaal niveau, maar ook op landelijk niveau. Als mensen onrecht wordt aangedaan, raakt me dat diep. Ook in onze moderne tijd worden nog steeds veel, met name kwetsbare mensen, uitgebuit en misleid. Een vorm van moderne slavernij. Dat kunnen en mogen we niet accepteren. Het gebeurt onder onze ogen, we moeten optreden! Ieder mens heeft recht op vrijheid en het maken van eigen keuzes, zonder dwang of misleiding. Of het nu gaat om vrijheid van meningsuiting, vrijheid van geloof of om bijvoorbeeld de keuze om in de prostitutie te werken. Zodra daar uitbuiting, dwang of misleiding bij komt kijken, moet er ingegrepen worden.
CoMensha is het landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel. Wij hebben heel veel informatie over de slachtoffers, wie zijn ze, uit welke landen komen ze. We hebben een unieke positie in het veld en dus een hele belangrijke speler in het veld. Ik wil me graag inzetten om de positie van CoMensha verder te versterken, waarbij ik streef naar een optimale samenwerking met de ketenpartners. Alleen door de krachten te bundelen, met respect voor een ieders rol en verantwoordelijkheden, kun je de strijd aangaan en winnen.

Heb je eerder te maken gehad met het onderwerp mensenhandel?
Ik heb ruim zes jaar in de wereld van interlandelijke adoptie gewerkt en ben daar uiteindelijk weggegaan, omdat ik persoonlijk niet meer achter adoptie kon staan. Er is een grote vraag naar adoptiekinderen, mijn ervaring is dat dit kinderhandel stimuleert. Interlandelijke adoptie is verworden tot een marktmechanisme. Thema's als misleiding en dwang, waren ook daar onderwerpen die met enige regelmaat terugkwamen. Adoptieouders adopteren te goeder trouw, maar hebben vaak geen weet van wat er achter de schermen speelt. Zij moeten kunnen vertrouwen op het systeem. Helaas is de praktijk wat weerbarstiger.

Wat is je eerste indruk van de organisatie?
De organisatie is een belangrijke speler, die roerige tijden achter de rug heeft. Veel wisselingen in de directievoering hebben het nodige gevraagd van de medewerkers. Ik zie veel veerkracht bij hen. De medewerkers hebben een enorme drive om ervoor te gaan. Het zijn professionele mensen met een passie. Een prachtig team om mee te mogen werken. En een prachtig doel om mijn bijdrage aan te leveren. Ik voel me helemaal 'op mijn plek'.

Wat zijn je plannen voor de komende tijd?
Ik wil op de korte termijn inzetten op het verder verstevigen van de organisatie, een solide basis is een eerste voorwaarde om te kunnen groeien. Tegelijkertijd wil ik de organisatie verder positioneren en uitbouwen en me daarbij richten op een optimale samenwerking met de ketenpartners. Samen de krachten bundelen in de strijd tegen mensenhandel, met tegelijkertijd een focus op een ieders eigen specifieke rol. Dat is waar ik voor wil gaan!