RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Nieuwe regels ILO

Half juni is op de website van de National Rapporteur informatie verschenen over de nieuwe regels van de ILO. Het gaat om aanvullend regels bij het ILO-Verdrag van 1930. Het protocol wijst op het belang van preventieve maatregelen tegen gedwongen arbeid, evenals de bescherming en schadeloosstelling van slachtoffers.
Hoewel met het protocol vooral overheden worden aangesproken, benadrukt de Nationaal Rapporteur ook de rol van nieuwsmedia en het publiek. ,,Het tegengaan van gedwongen arbeid is te belangrijk om alleen aan staten over te laten. De aanpak vergt een breed gevoelde urgentie."

Lees meer: www.nationaalrapporteur.nl/actueel/nieuws/2014/rapporteur-iedereen-heeft-een-rol-bij-het-tegengaan-van-gedwongen-arbeid.aspx?cp=63&cs=16790