KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Nieuwe wegen voor wereldwijd bevorderen mensenrechten

'Wereldwijd worden maatschappelijke organisaties steeds mondiger in het opeisen van universele rechten. Tegelijkertijd zijn er regimes die steeds slimmer worden in het inperken van die rechten. Daarom is het van belang dat we innovatief te werk gaan in het wereldwijd bevorderen van mensenrechten.' Dit schrijft minister Timmermans (Buitenlandse Zaken) in de Mensenrechtenrapportage 2013, die hij vandaag mede namens minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) naar de Kamer stuurde.

Lees meer