KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Nieuwsbericht Wegwijzer Mensenhandel

banner_wegwijzer_mensenhandel_2015

Op 18 juni is de website Wegwijzer Mensenhandel gelanceerd: www.wegwijzermensenhandel.nl

Elk slachtoffer van mensenhandel heeft andere behoeften. Slachtoffers kunnen aanspraak maken op verschillende vormen van ondersteuning en hebben recht op verschillende regelingen. Bij deze ondersteuning zijn vaak meerdere partijen betrokken. Het Nationaal Verwijsmechanisme Mensenhandel heeft als doel om dit hulp- en ondersteuningsaanbod “ en de toegang daartoe “ voor alle slachtoffers mensenhandel te verbeteren. De Wegwijzer Mensenhandel maakt hier onderdeel van uit, en biedt inzicht in de verschillende rechten, betrokken organisaties en regelingen, die van belang zijn bij de ondersteuning van slachtoffers van mensenhandel, zodat hiervan optimaler gebruik gemaakt kan worden. Het ministerie van Veiligheid en Justitie voert samen met Slachtofferhulp Nederland en CoMensha de redactie over de wegwijzer.

De website richt zich in eerste instantie op professionals om hen te helpen de verschillende slachtoffers naar het juiste hulp- en ondersteuningsaanbod door te verwijzen. Per type zorgvraag zijn de betrokken organisaties in kaart gebracht, met een profiel dat het ondersteuningsaanbod van de organisatie beschrijft. Zo zijn er onder andere organisaties opgenomen die juridische bijstand leveren, organisaties die medische en psychische hulp kunnen bieden en organisaties die voor de opvang van slachtoffers zorgen. Naast professionals kunnen ook (mogelijke) slachtoffers en bezorgde burgers op de wegwijzer terecht voor informatie.

Het is van belang dat slachtoffers van mensenhandel maatwerk worden geboden. De regionale zorgcoördinatoren hebben daarom een centrale plek in de wegwijzer. Er zijn veel verschillende soorten slachtoffers met minstens net zoveel verschillende vragen. De zorgcoördinator kan helpen met het formuleren van de hulpvraag en het toeleiden naar de juiste instantie. De wegwijzer verwijst de gebruiker door naar de juiste zorgcoördinator. Ook hebben de zorgcoördinatoren het beste zicht op het specifieke hulpaanbod binnen een regio. De Wegwijzer Mensenhandel biedt een uitgebreid overzicht, maar de zorgcoördinatoren kennen de specifieke instanties op regionaal niveau.

Naast een overzicht van relevante organisaties, staat op de wegwijzer ook praktische informatie over de voorzieningen, regelingen en rechten die voor verschillende slachtoffers van toepassing zijn. Ook is voor (mogelijke) slachtoffers en bezorgde burgers informatie opgenomen over de verschillende vormen van mensenhandel en hoe mogelijke slachtoffers te herkennen zijn. Voor professionals zijn verschillende handleidingen en een indicatorenlijst opgenomen die kunnen helpen bij het vroegtijdig signaleren van mogelijke slachtoffers van mensenhandel.

Het Nationaal Verwijsmechanisme Mensenhandel is een interdepartementaal project van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een groot aantal instanties is nauw betrokken bij dit project en heeft een plek gekregen op de Wegwijzer Mensenhandel.