KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Novelle

Op 5 maart 2014 stuurde de minister van Veiligheid en Justitie een gewijzigd voorstel van wet (novelle) regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche naar de Tweede Kamer.
Deze novelle voorziet, anders dan in het eerdere wetsvoorstel, niet meer in een registratieplicht voor prostituees en ook niet meer in de zogenoemde 'vergewisplicht': de plicht voor klanten om vooraf vast te stellen dat zij diensten afnemen van een prostituee die zich geregistreerd heeft. De minister had toegezegd deze bepalingen te schrappen tijdens de behandeling van het oorspronkelijke wetsvoorstel in de Eerste Kamer in 2013.

Lees meer