JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Nu ook zorgcoördinator in Zeeland

Slachtoffers van mensenhandel krijgen in Nederland te maken met allerlei complexe procedures. Zij moeten bijvoorbeeld een verblijfsvergunning, uitkering en een zorgverzekering aanvragen en zich inschrijven bij de gemeente. De zorgcoördinator is het eerste aanspreekpunt voor deze slachtoffers in een regio. De coördinatoren zorgen ervoor dat de juiste procedures worden opgestart en voeren hier de regie op. De zorgcoördinator zorgt er ook voor dat de coördinatie van de ondersteuning en de begeleiding van slachtoffers goed verloopt. Vanaf het moment van aanmelding tot en met het afsluiten van het traject.

CoMensha werkt samen met de verschillende zorgcoördinatoren in Nederland. Helaas is nog niet in alle regio's een zorgcoördinator aanwezig. In de regio's waar geen zorgcoördinator aanwezig is, verzorgt (de helpdesk van) CoMensha deze zorgcoördinatie op afstand.

Zeeland had nog geen zorgcoordinator, maar daar komt gelukkig verandering in. De bestaande hulpverlening is volgens de Zeeuwse gemeenten te versnipperd over verschillende zorgorganisaties. Het ontbreekt aan samenwerking en aan één plek waar zowel kennis over strafrecht, als over opvang en ondersteuning te vinden is. De zorgcoördinator moet dat verbeteren en gaat de hulp beter en sneller organiseren. Dit is in lijn met de landelijke aanpak van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Lees hier het krantenartikel.