JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

NVAG-abortusartsen krijgen voorlichting over mensenhandel

Rik Viergever, Glenn van den Akker en Sandra van den Berg gaan in op vragen van de aanwezigen.

Vrijdag 16 november jl. was in Utrecht het congres voor abortusartsen van de NVGA (Nederlandse Genootschap van Abortusartsen). In het middagdeel hebben het Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie (EMP) en CoMensha een workshop verzorgd over het herkennen van signalen van mensenhandel. Het werd een (inter)actieve sessie waarin veel ruimte voor vragen en discussie was.

Zo'n vijftig abortusartsen, abortusverpleegkundigen en receptiemedewerkers luisterden geïnteresseerd naar Glenn van den Akker, zorgcoördinator bij EMP in Eindhoven en onze collega's Sandra van den Berg en Rik Viergever. Zij gingen in op wat mensenhandel is, wat een zorgcoördinator doet, op welke signalen abortusartsen en -verpleegkundigen moeten letten, wat ze bij vermoedens van mensenhandel kunnen doen en wat de dilemma's zijn in het maken van een beslissing over welke optie het beste is.

Er zijn tips uitgewisseld en benadrukt om altijd advies te vragen bij Veilig Thuis, CoMensha en/of Zorgcoördinatoren.

Meer weten over aandacht voor mensenhandel in de zorg/medische sector? Kijk ook op onze speciale pagina Voor zorgverleners.