LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

Onderzoek CoMensha naar uitblijven aanmeldingen slachtoffers

CoMensha maakt zich zorgen over de forse daling van het aantal meldingen van (mogelijke) slachtoffers. In 2016 kregen we 1049 (mogelijke) slachtoffers aangemeld. Opnieuw een fors lager aantal dan in 2015, toen er 1321 (mogelijke) slachtoffers gemeld werden.

En dat was al een daling ten opzichte van 2014, toen er 1561 (mogelijke) slachtoffers aangemeld werden. In twee jaar tijd een daling van ca. 33%. Als dit zou betekenen dat er minder slachtoffers zijn, dan zou dit een mooie ontwikkeling zijn. Maar navraag leert dat de daling vooral veroorzaakt wordt door een andere prioritering bij de opsporingsdiensten (die verplicht zijn bij ons te melden), maar ook door het strikter naleven van de privacy wet- en regelgeving door organisaties die niet verplicht zijn bij ons te melden, zoals jeugdzorginstellingen. De daling zegt dus niets over het aantal werkelijke slachtoffers. De schattingen van het aantal slachtoffers liggen vele malen hoger dan het aantal slachtoffers dat is gemeld bij CoMensha.

Op 7 september 2017 heeft CoMensha deze zorgen uitgesproken in de vergadering van de Landelijke Task Force Mensenhandel. De voorzitter van dit overleg, Gerrit van der Burg, tevens voorzitter van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie, nam het signaal zeer serieus en heeft CoMensha verzocht het initiatief te nemen om te onderzoeken bij de ketenpartners (o.a. de politie, de Inspectie SZW en de Koninklijke Marechaussee) hoe het mogelijk is dat een grote groep slachtoffers niet in beeld is. CoMensha heeft een start gemaakt met dit onderzoek en verwacht hier begin 2018 nader over te kunnen berichten.

In Nederland ligt volgens een recente schatting, waarbij gebruik is gemaakt van een nieuwe methode die met prof. dr. Jan van Dijk, de Nationaal Rapporteur en UNODC toepasbaar is gemaakt, jaarlijks het aantal slachtoffers van mensenhandel rond de 6.250. De ILO (International Labour Organization) schat dat er in Nederland ca. 21.000 slachtoffers van mensenhandel zijn. Het laat zien dat wij slechts een topje van de ijsberg registreren. En helaas lijkt het erop dat de dalende trend zich in 2017 voortzet. Dat betekent dat slachtoffers die uitgebuit worden niet worden gesignaleerd en in hun uitbuitingssituatie blijven vastzitten. Dat mogen we niet laten gebeuren. Wij benadrukken nogmaals dat het van wezenlijk belang is slachtoffers van mensenhandel te signaleren en actie te ondernemen. Tegelijkertijd wijzen we ook op de noodzaak van het melden bij CoMensha. Want hoe meer ketenpartners melden, des te meer zicht we krijgen op de werkelijk aard en omvang van het probleem.
 Klik hier om terug te gaan naar nieuwsbrief 2017-3