KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Onze collega Rik gaat weg!

Helaas zal CoMensha medio mei afscheid nemen van collega Rik Viergever. Rik heeft besloten een functie aan te nemen als bestuurder van My Red Light, het non-profit bordeel in Amsterdam. Hij zal zich daar inzetten voor de positie van sekswerkers en sekswerk zonder mensenhandel. 

Rik is sinds medio 2017 betrokken bij CoMensha onder meer als één van de twee projectleiders bij het project gericht op het bevorderen van de realisatie van landelijk zorgcoördinatie en ondersteuning van gemeenten bij mensenhandelbeleid.

Daarnaast was hij betrokken bij een project om de kennis over mensenhandel onder zorgverleners te vergroten en een project dat zich richt op verbetering van de (vroeg)signalering van mensenhandel in de jeugdhulpverlening en inzicht in de aard en omvang van mensenhandel-problematiek onder cliënten die gebruik maken van jeugdhulpverlening te verbeteren.

De komende weken zal Rik zijn taken overdragen. Wij danken Rik voor zijn enorme inzet en gedrevenheid, voor zijn collegialiteit en innovativiteit. Wij wensen hem veel succes met zijn nieuwe functie.

Vooralsnog plaatsen wij geen vacature: wij zijn momenteel al in gesprek met een mogelijke opvolger.