JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Op 1 maart 2021 is het Europees project Postcare van start gegaan

Op 1 maart 2021 is het Europees project Postcare van start gegaan. Dit 18 maanden durende project richt zich op uitdagingen die er zijn rondom de detachering van derdelanders in de zorgsector in verschillende Europese landen. La Strada International is een van de project partners en heeft CoMensha gevraagd samen de Nederlandse context te onderzoeken.   

Dit project, dat gefinancierd wordt door de Europese Commissie en gecoördineerd wordt door de Italiaanse Vereniging van Vakbonden CONSFAL, zal worden uitgevoerd door een internationaal consortium van vakbonden, universiteiten, onderzoeksinstituten en expertorganisaties in 8 Europese landen: Italië, Spanje, Servië, Slovenië, Polen, Duitsland, Griekenland en Nederland. 

Verwachte resultaten zijn onder andere een verbeterde bewustwording van werkgevers, sociale partners en autoriteiten over de implementatie van de EU detacheringsrichtlijn, inzicht in trends en uitdagingen in de detachering van derdelanders in de zorg en aanbevelingen voor de toekomst. In Nederland is de detacheringsrichtlijn omgezet in de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (Waga).