KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Opdrachtgever dient uitbuiting serieus te nemen

Minister Asscher vindt dat opdrachtgevers tijdens aanbestedingsproces en uitvoering maatregelen moeten treffen om te bevorderen dat werknemers hun loon krijgen.

Lees het gehele artikel op de website van Cobouw.