KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Open je Ogen voor Mensenhandel in Tilburg

Op dinsdag 15 november om 16.30u opent Koen Becking, de voorzitter van het college van bestuur van Tilburg University, de fototentoonstelling van CoMensha 'Open je Ogen' op het terrein van de universiteit. De fototentoonstelling is onderdeel van een reeks van activiteiten die worden georganiseerd om meer aandacht te genereren voor mensenhandel en is tevens op het universiteitsterrein te vinden in het kader van de inaugurele rede van professor Human Trafficking and Globalization Conny Rijken die zij zal uitspreken op vrijdag 18 november a.s.

De universiteit toont hiermee haar betrokkenheid bij maatschappelijke problemen en hoopt op deze manier een bijdrage te leveren aan bewustwording van het bestaan van mensenhandel binnen de academische gemeenschap.

Deze betrokkenheid blijkt ook uit de instelling van de leerstoel 'Mensenhandel en Globalisering' binnen INTERVICT/Tilburg Law School waarop prof. Conny Rijken werd benoemd op 1 januari van dit jaar. Op 18 november om 16.15 uur zal zij haar inaugurele rede uitspreken. Deze leerstoel wordt deels gefinancierd door CoMensha dat zich al 30 jaar inzet voor een beter leven voor slachtoffers van mensenhandel.Foto: Open Mind: Mirjam BekkerFoto: Conny RijkenFoto: Conny Rijken