JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

#OpenJeOgen geopend op de Grote Markt te Almere Stad

Ina Hut, directeur-bestuurder van CoMensha, en wethouder Loes Ypma van de gemeente Almere openen de tentoonstelling op de Grote Markt.

Onze fototentoonstelling 'Open je ogen voor mensenhandel' is op 5 september jl. geopend door Loes Ypma, wethouder van Almere, en Ina Hut, directeur-bestuurder van CoMensha. Om bewoners en bezoekers te wijzen op de fototentoonstelling en de mensenhandel in Almere en Flevoland werden oranje rozen met een boodschap uitgedeeld.

De dertig foto's van mensen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel brengen de ernst en de diversiteit van mensenhandel in Nederland in beeld. Want mensenhandel vindt pal onder onze ogen plaats. De portretten trokken gelijk al bekijks van omstanders en personeel van aan het plein gevestigde restaurants en winkels en het was goed te zien dat het de mensen aanzet tot gesprekken over mensenhandel.

De fototentoonstelling is tot 27 september op de Grote Markt te bezichtigen. De foto's en verhalen zijn in opdracht van CoMensha en in samenwerking met stichting Open Mind tot stand gekomen en vastgelegd door fotograaf Ernst Coppejans.

Intentieverklaring
Vooraf aan de opening op de Grote Markt was er een officiële bijeenkomst met verschillende betrokken organisaties uit de regio Almere en Flevoland om een intentieverklaring voor de ontwikkeling van een sluitende aanpak tegen mensenhandel te ondertekenen. Het betreft het RIEC, Veiligheidshuis Almere, Veilig Thuis Flevoland, Terwille Verslavingszorg, JGZ Almere, Scharlaken, GGD Flevoland, Leger des Heils, Blijf Groep, Zorggroep Almere en de gemeente Almere.

Onderzoek
De gemeente Almere heeft eerder een quick scan laten uitvoeren onder meerdere zorg- en veiligheidsorganisaties die zich inzetten tegen mensenhandel. Ook CoMensha was hierbij betrokken vanuit de landelijke aanpak.
Uit het onderzoek, uitgevoerd door Trijntje Kootstra, blijkt onder andere dat er nog onvoldoende zicht is op de aard en omvang van mensenhandel, dat daarbij de vormen van arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting onderbelicht zijn (er is wel aandacht voor seksuele uitbuiting) en dat er (nog) geen gestructureerde en sluitende ketenaanpak in de regio is.

Zorgcoördinatie
Het aanstellen van een zorgcoördinator in de regio Almere kwam als één van de belangrijke aanbevelingen uit het rapport naar voren. Wethouder Loes Ypma gaf in de bijeenkomst aan zich hier sterk voor te zullen maken.
Ina Hut, die ook sprak tijdens de bijeenkomst, benadrukte onder andere het belang van een landelijk dekkend netwerk van zorgcoördinatoren: "Ongeveer 95% van de Nederlandse gemeentes heeft geen beleid inzake mensenhandel en 16 van de 35 centrumgemeenten hebben geen zorgcoördinator. Dat komt de slachtoffers van mensenhandel niet ten goede. Regionale aanpak is hard nodig. Ik ben dan ook blij met de stappen die samen met de gemeente worden gemaakt en dat de aanbevelingen uit het rapport worden omarmd".


Ina Hut wordt geïnterviewd door Omroep Flevoland.

Bekijk hier het tv item van Omroep Flevoland over de ondertekening en opening van de fototentoonstelling, met daarin wethouder Loes Ypma, onderzoekster Trijntje Kootstra en onze directeur-bestuurder Ina Hut.
Zie de berichtgeving op de website van de gemeente Almere.

Interesse?
OpenJeOgen staat sinds eind 2016 al in verschillende gemeenten. Dit jaar al in Weert, Gouda, Alkmaar, Castricum, Heiloo en Bergen. Voorgaande twee jaren stond onze fototentoonstelling in Enschede, Rotterdam, Breda, Amsterdam (Stopera en Zuidas), Utrecht, Leiden, Den Helder, Maastricht, Leeuwarden, WUR Wageningen, Roermond, Nijmegen, Groningen, Tilburg, Arnhem en Den Haag.

Gemeenten of bedrijven, organisaties die ook via deze fototentoonstelling aandacht willen vragen voor mensenhandel, kunnen contact opnemen met Charlot Spoorenberg communicatieadviseur | persvoorlichter bij CoMensha via +31 (0)6 44 94 43 42 of communicatie@comensha.nl