KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Opinieartikel Ina Hut in Trouw: Meld zoveel mogelijk slachtoffers om mensenhandel te bestrijden

Opsporing van uitbuiting kan actiever. En organisaties moeten hun terughoudendheid bij het melden van slachtoffers laten varen. De privacywetgeving is geen belemmering, integendeel, benadrukt onze directeur-bestuurder Ina Hut van CoMensha, het landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel.

Ze schreef een opinieartikel dat op donderdag 24 oktober jl. in Trouw is gepubliceerd. Lees het artikel

"Gekeken dient te worden naar het gerechtvaardigd belang van degene die de gegevens verwerkt. En dat belang is er" (Ina Hut)

Het was een reactie op eerdere berichtgeving op de daling van de cijfers als gevolg van de AVG, onder andere in Trouw d.d. 18 oktober.
Naar aanleiding hiervan verscheen door de redactie van Trouw, Jules Lemmens, diezelfde dag ook een artikel dat inging op de mogelijkheden die de AVG biedt volgens experts. Ook Ina Hut komt hierin aan het woord. 

Dit bericht is opgenomen in de nieuwsbrief van december 2019