LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

Opleidingen en trainingen CoMensha

CoMensha verzorgt opleidingen en trainingen voor ketenpartners. Denk hierbij aan gemeenten, het COA, de Politieacademie, hulpverleners en zorgcoördinatoren. Wij bieden ook opleidingen en trainingen op maat.

Trainingen COA
Wij zijn erg blij dat wij kunnen berichten dat CoMensha ook in 2016 training zal geven aan COA medewerkers. In de opvanglocaties van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) bevinden zich regelmatig slachtoffers van mensenhandel. Vluchtelingen zijn door hun onzekere positie kwetsbaar voor mensenhandel. Derhalve is het belangrijk dat de medewerkers op de asielzoekerscentra bekend zijn met de signalen van mensenhandel en ook in staat zijn deze te herkennen.

Het doel van deze trainingen is het creëren van meer bewustwording rondom de onderwerpen mensenhandel en mensensmokkel. Er wordt aandacht besteed aan het herkennen van de signalen van mensenhandel en wat medewerkers met deze signalen kunnen doen. Daarnaast geven wij uitleg over de verblijfsregeling voor slachtoffers van mensenhandel, de zogenoemde B8.3-regeling, en over de voorzieningen waarop slachtoffers van mensenhandel aanspraak kunnen maken. Het slachtofferperspectief staan centraal!

Voor contactpersonen mensenhandel op de opvanglocaties is een verdiepingstraining ontwikkeld. Deze medewerkers zullen fungeren als vraagbaak voor hun collega's en zij zullen ervoor zorgen dat het onderwerp onder de aandacht blijft op de AZC's.

De trainingen worden gegeven in samenwerking met het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM), de Zorggroep Jade en de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE).

Voorlichting Politie en Koninklijke Marechaussee
Dit jaar geeft CoMensha ook weer voorlichting aan opsporingsambtenaren bij de Politie en KMar. Het doel van deze interactieve bijeenkomsten is de deelnemers een beeld te geven van de werkzaamheden van CoMensha en wat het nut en de noodzaak is van het registreren van (mogelijke) slachtoffers. Daarnaast wordt er gesproken over de praktische uitvoering van de B8.3-regeling. Uiteraard wordt ook het belang van samenwerking tussen de ketenpartners benadrukt en de rol van de zorgcoördinator mensenhandel uitgelegd.

Wilt u meer informatie over de opleidingen en trainingen van CoMensha dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Opleiding en Trainingen via info[at]comensha.nl.

 

 


 


Klik hier om terug te gaan naar nieuwsbrief 2016-1