RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Oproep aanmeldingen 2017

CoMensha brengt de aard en omvang van mensenhandel in Nederland in beeld. Dit doen wij door aanmeldingen van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel te registreren en over hen te rapporteren. Om herleidbaarheid te voorkomen rapporteren wij geanonimiseerd.

In 2016 kregen wij 1049 meldingen, een afname van ca 21% ten opzichte van 2015. Veel (mogelijke) slachtoffers zijn (nog) niet in beeld bij CoMensha, omdat niet alle slachtoffers worden gesignaleerd en omdat niet alle instanties (nog) bij ons melden. Onze inzet is er dan ook op gericht om meer instanties bij ons te laten melden, uiteraard met aandacht voor de privacy van de (mogelijke) slachtoffers.

Ook voor dit jaar ontvangt CoMensha graag uw aanmeldingen van (mogelijke) slachtoffers mensenhandel. U kunt uw aanmeldingen tot 1 februari 2018 versturen naar info@comensha.nl. Hiervoor kunt u ons aanmeldformulier gebruiken. Wij hebben twee soorten aanmeldformulieren; een voor jeugdzorginstellingen en een voor alle andere organisaties, beide te vinden via onze website.
 Klik hier om terug te gaan naar de Eindejaarsnieuwsbrief 2017-4