JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Oproep aanmeldingen 2018

CoMensha brengt aard en omvang van mensenhandel in Nederland in beeld. Dit doen wij door aanmeldingen van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel te registreren en geanonimiseerd over hen te rapporteren. CoMensha ontvangt graag de aanmeldingen van (mogelijke) slachtoffers mensenhandel over 2018. Aanleverdatum tot 1 februari 2019.

In 2017 kregen wij 1.076 slachtoffers aangemeld, een kleine toename ten opzichte van 2016 toen we 1.049 slachtoffers konden registreren. Vermoedelijk zijn veel (mogelijke) slachtoffers (nog) niet in beeld bij CoMensha, omdat niet alle slachtoffers worden gesignaleerd en omdat (nog) niet alle instanties bij ons melden.

Meld!
Niet voor niets benadrukken wij, maar ook de Nationaal Rapporteur Mensenhandel in zijn laatste Slachtoffermonitor Mensenhandel 2013-2017, dat het belangrijk is om te melden. De meldingen die wij ontvangen zijn slechts een topje van de ijsberg. Schattingen van het werkelijke jaarlijkse (mogelijke) slachtoffers lopen uiteen van 6.250 (Nationaal Rapporteur) tot zelfs 30.000.

Onze inzet is er dan ook op gericht om meer instanties bij ons te laten melden, uiteraard met aandacht voor de privacy van de (mogelijke) slachtoffers. Om herleidbaarheid te voorkomen rapporteren wij geanonimiseerd aan andere organisaties, denk aan data richting de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en/of andere ketenpartners.

CoMensha ontvangt graag de aanmeldingen van (mogelijke) slachtoffers mensenhandel 2018: tot 1 februari 2019 kunnen aanmeldingen van slachtoffers aangetroffen in 2018 worden verstuurd naar info[at]comensha.nl.

Speciale formulieren
Gebruik daartoe ons aanmeldformulier en toestemmingsverklaring. Wij hebben twee soorten aanmeldformulieren; één voor registratie en één voor zorgcoördinatie en of opvang. Zie daarvoor onze pagina over aanmelden. Neem voor vragen contact op met de Helpdesk via (033) 448 11 86.
 Meer weten over aard en omvang van het afgelopen jaar? Bekijk ons Jaarbeeld over 2017.

 

 Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief van december 2018