LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

Oproep van 72 organisaties aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer en nieuw kabinet om aandacht te besteden aan urgent maatschappelijk vraagstuk

72 organisaties roepen de fractievoorzitters in de Tweede Kamer en het nieuwe kabinet op om aandacht te besteden aan een urgent maatschappelijk vraagstuk.

Wat houdt de oproep in? 
I. Neem uw stelselverantwoordelijkheid in de strijd tegen geweld en uitbuiting.
II. Onderken dat de aanpak van geweld en uitbuiting specialistische expertise vereist die op lokaal, regionaal én landelijk niveau is geborgd.
III. Geef slachtoffers van geweld en uitbuiting de toekomst die ze verdienen.

We doen de volgende aanbevelingen voor een goede lokale, regionale en landelijke aanpak:
• Richtlijnen voor signalering, triage en behandeling.
• Heldere afspraken over hulp op lokaal, regionaal en landelijk niveau.
• Specialistische en integrale zorg, veiligheid en bescherming voor geweldslachtoffers met complexe problemen in enkele landelijke expertise- en behandelcentra.
• Verdere ontwikkeling van kennis en behandelingen en ruimte voor innovatie.
• Goede hulp voor slachtoffers: offline en online, laagdrempelig, professioneel.
• Sterk vereenvoudigde systemen voor het bekostigen en verantwoorden van landelijke en specialistische zorg.

Je kunt de oproep steunen door het bericht op LinkedIn te ‘liken’! Je naam wordt dan onder de oproep gezet.

1619113671782