JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Opvang maakt terugkeer bespreekbaar

Safe Future methodiek maakt veilige terugkeer naar het land van herkomst bespreekbaar met ruim 400 buitenlandse slachtoffers van mensenhandel en huiselijk geweld

De Federatie Opvang heeft samen met partners binnen het Safe Return project een methodiek ontwikkeld voor het bespreekbaar maken van terugkeer naar het land van herkomst met buitenlandse slachtoffers van mensenhandel en slachtoffers huiselijk geweld. De Federatie Opvang is de branche organisatie van de vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De lid-instellingen van de Federatie Opvang bieden onder andere opvang en hulp aan slachtoffers van mensenhandel en slachtoffers van huiselijk geweld; een deel daarvan heeft een niet-Nederlandse afkomst.

Tot voor kort werd het niet als een reguliere taak voor de opvang en hulpverlening gezien om veilige terugkeer naar het land van herkomst structureel bespreekbaar te maken. Daardoor kwam dit onderwerp vaak niet of pas heel laat in de begeleiding aan de orde, vaak pas op het moment dat er een negatieve beslissing ten aanzien van verder verblijf in Nederland was gevallen. Cliënten konden zich daardoor onvoldoende voorbereiden op een eventuele terugkeer en hulpverleners wisten niet hoe ze dit onderwerp bespreekbaar konden maken. Ook ontbrak het aan contacten met terugkeerorganisaties in binnen- en buitenland en opvangorganisaties in de landen van herkomst. Als gevolg hiervan konden cliënten geen gebruik maken van de mogelijkheden voor ondersteuning bij zelfstandige terugkeer.

In het kader van het Safe Return project is een methodiek ontwikkeld, Safe Future genaamd, waarin veilige terugkeer naar het land van herkomst bespreekbaar wordt gemaakt met buitenlandse slachtoffers van mensenhandel en/of huiselijk geweld vanaf het allereerste moment van opvang in Nederland. Safe Return heeft in 1,5 jaar tijd ruim 400 slachtoffers bereikt, waarbij tientallen cliënten zijn begeleid bij veilige terugkeer naar hun land van herkomst. Daarnaast is binnen het Safe Return project onderzoek gedaan in Nederland, Nigeria en Bulgarije naar factoren die terugkeer bevorderen of hinderen. Ook zijn de belangrijkste landen van herkomst van cliënten en mogelijke samenwerkingspartners in binnen- en buitenland in beeld gebracht.

Beoogd wordt om de ontwikkelde Safe Future methodiek na afloop van dit pilotproject landelijk te implementeren. Het project wordt als een doorbraak beschouwd om een veilige toekomst, inclusief de optie van terugkeer, vanaf het begin van de begeleiding bespreekbaar te maken. Ook is door het project de samenwerking op gang gebracht tussen opvangorganisaties en terugkeerorganisaties in Nederland, evenals met ondersteunende organisaties in de landen van herkomst.

Op 25 september 2014 worden de eindresultaten van het Safe Return project in Den Haag aangeboden aan staatssecretaris Teeven tijdens een Slotconferentie waarbij ruim 165 vertegenwoordigers aanwezig zullen zijn van Ministeries, Tweede Kamer, gemeenten, opvangorganisaties, terugkeerorganisaties, politie, COA, IND, IOM, Dienst Terugkeer en Vertrek en andere ketenpartners uit het maatschappelijk middenveld.

Het Safe Return project is onder penvoerderschap van de Federatie Opvang uitgevoerd door 12 partnerorganisaties in Nederland, Nigeria en Bulgarije. Het project is gefinancierd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, met cofinanciering van het Ministerie van VWS en de gemeenten Amsterdam, Arnhem, Alkmaar en Groningen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Trijntje Kootstra: t.kootstra@opvang.nl