KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Opvang voor slachtoffers van mensenhandel met multiproblematiek

Context
Slachtoffers van mensenhandel hebben recht op ondersteuning op grond van de Wmo 2015 of de Jeugdwet. Gemeenten bieden deze opvang in de vrouwenopvang, mannenopvang of in de jeugdzorg.

Voor slachtoffers die nog niet beschikken over een verblijfsvergunning, die de bedenktijd B8.3 aangeboden hebben gekregen, is er de Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel (COSM). Deze wordt verzorgd door Humanitas te Rotterdam, HVO-Querido te Amsterdam en Jade te Geeuwenbrug. Verwijzers kunnen zich melden bij CoMensha.

Er zijn ook bedden ingesteld door ISZW, specifiek voor slachtoffers van arbeidsuitbuiting bij HVO-Querido, Jade en Wende Perspektief. Verwijzers kunnen zich eveneens melden bij CoMensha.

Opvang voor slachtoffers van Mensenhandel met Multiproblematiek (OMM)
De meeste slachtoffers van mensenhandel worden in bovenstaande voorzieningen goed geholpen. Voor slachtoffers van mensenhandel[1] die tevens kampen met multiproblematiek kan een gespecialiseerde opvangsetting meer geschikt zijn. Daarom hebben de gezamenlijke centrumgemeenten de OMM ingesteld. Er zijn 36 plaatsen beschikbaar voor slachtoffers van mensenhandel in deze categorie. De OMM wordt verzorgd door de Blijf Groep, Fier!, HVO-Querido en Kadera. De instellingen werken ieder vanuit hun eigen specialisme. In Amsterdam, Almere, Alkmaar, Enschede, Rotterdam en Zwolle.

Multiproblematiek
De OMM is bedoeld voor (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel die tevens kampen met multiproblematiek waardoor plaatsing in gespecialiseerde opvangvoorziening meer passend is. Daarbij kan gedacht worden aan de volgende problemen:

  • (L)VB;
  • GGZ problematiek;
  • Verslavingsachtergrond;
  • En/of met ernstige problemen op meerdere levensterreinen.
     

Ondersteuning
Binnen de OMM wordt aan deze slachtoffers een op hun problematiek toegespitst begeleidingsaanbod geboden. Er wordt toekomstgericht toegewerkt naar de situatie dat een slachtoffer weer regie over het eigen leven krijgt. Zodra dat kan, wordt het slachtoffer naar een (begeleide) woonsituatie begeleid in de gemeente waar het slachtoffer eerder vandaan kwam. Er wordt daarom samengewerkt met de gemeente van herkomst zodat er uitstroom in eigen regio plaats kan vinden (mits er geen veiligheidsrisico’s zijn).

Toegang tot de OMM
Opvanginstellingen kunnen in overleg met de desbetreffende zorgcoördinator een slachtoffer bij CoMensha aanmelden voor plaatsing in de OMM. De politie kan aanmelden in combinatie met een zorgcoördinator (of CoMensha als er lokaal geen zorgcoördinator is).

Om in aanmerking te komen voor plaatsing in de OMM moeten de (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel langdurig te maken hebben met twee of meer samenhangende en elkaar mogelijk versterkende problemen. Bovendien moeten de slachtoffers niet in staat zijn tot het ontwikkelen en voeren van een adequate regie ten aanzien van de beheersing of oplossing van het complex aan problemen.

Voorts zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • Slachtoffers dienen al in opvang of lokaal niveau in zorg te zitten om toegang te krijgen tot de OMM.
  • Slachtoffers dienen rechtmatig in Nederland te verblijven.
  • De aanwezigheid van multiproblematiek moet worden omschreven door de aanmeldende organisatie, bij voorkeur onderbouwd door diagnostiek. De (signalen) van mensenhandel moeten bevestigd worden ofwel door de politie ofwel door de zorgcoördinator.
  • Indien er geen sprake is van multiproblematiek, zal de cliënt weer in opvang bij de eigen regio worden geplaatst.

Indien plaatsing binnen de OMM niet passend is, wordt samen met het slachtoffer nagegaan welk aanbod wèl passend is.

Contact
Voor plaatsing in de OMM, neem contact op met de Helpdesk van CoMensha. De Helpdeskmedewerkers kunnen met u nagaan of een slachtoffer in aanmerking komt voor plaatsing in de OMM, of er capaciteit is en welke instelling of locatie het meest passend is.

[1] De OMM is er voor Nederlandse en buitenlandse, 18-, en 18+ en voor mannelijke en vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel met multiproblematiek, ongeacht type mensenhandel.