KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Overgangsbeleid rechtsbijstand

Het toevoegbeleid voor rechtsbijstand aan slachtoffers van mensenhandel is op dit moment nog geregeld in de werkinstructie O010 Geschil onrechtmatige daad. Dit beleid komt per 1 juli 2015 te vallen onder de werkinstructie O013 Gewelds- en zedenmisdrijven met ernstig letsel. Vanaf dat moment geldt de specialisatievereiste slachtofferzaken ook voor rechtsbijstand aan slachtoffers mensenhandel.

http://rvr.org/nl/news,2014/juli/7-5-Overgangsbeleid-rechtsbijstand-aan-slachtoffer.html