RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Overhandiging rapport Safe Future Methodiek inzake Kinderen op 10 februari 2017

Belang van het kind onvoldoende meegewogen bij besluitvorming rondom toekomst van gezinnen met verblijfsproblematiek

Kinderen uit gezinnen met verblijfsproblematiek zijn zeer kwetsbaar en er wordt te weinig rekening gehouden met hun belangen als er een besluit wordt genomen over hun toekomst. Het gaat daarbij over kinderen van buitenlandse slachtoffers van mensenhandel of huiselijk geweld, kinderen van ongedocumenteerde vreemdelingen of uitgeprocedeerde asielzoekers. Dit concludeert CoMensha, het coördinatiecentrum mensenhandel, op basis van het rapport 'Safe Future Methodiek inzake Kinderen'. Het rapport is op vrijdag 10 februari in Amersfoort aangeboden aan Tweede Kamerleden Linda Voortman (GroenLinks) en Marit Maij (PvdA) in aanwezigheid van 75 vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld. Beide Kamerleden hebben een initiatiefwet ingediend in aanvulling op de Vreemdelingenwet waarbij het belang van het kind voorop wordt gesteld bij de besluitvorming rondom verblijf van gezinnen met verblijfsproblematiek. Het project waarbinnen de publicatie tot stand is gekomen is mogelijk gemaakt door financiële steun van het fonds Kinderpostzegels.

Download rapport
Het rapport is te downloaden in pdf via deze link.
Het rapport is ook als doorbladerbare pdf te bekijken via deze link.

In het rapport wordt geconstateerd dat de focus in de begeleiding van deze gezinnen grotendeels op de ouders ligt en niet op de kinderen. Er wordt over de toekomst van deze kinderen beslist, door instanties, maar ook door ouders zelf die namens het hele gezin keuzes maken. De stem van het kind zelf wordt daarbij te weinig gehoord en het belang van het kind wordt nog onvoldoende afgewogen als er een besluit wordt genomen over de toekomst van een gezin met verblijfsproblematiek. Hulpverleners, begeleiders en andere deskundigen signaleren daarbij veel knelpunten, waaronder het risico op herhaald slachtofferschap van ouders en kinderen als terugkeer niet zorgvuldig wordt voorbereid en knelpunten rondom de juridische status van ouders en kinderen. Ook worden veel praktijkvoorbeelden genoemd van ouders die worden opgeslokt door hun eigen traumatische ervaringen waardoor ze minder oog hebben voor hun kinderen; kinderen die soms al op jonge leeftijd taken van hun ouders overnemen; angst voor terugkeer die door ouders en kinderen wordt gedeeld; ouders met een licht verstandelijke beperking.

Voor het rapport is met ruim 60 deskundigen en negen cliënten gesproken uit de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, asielzoekerscentra, belangenorganisaties en de Rijksuniversiteit Groningen waar het 'Best Interests of the Child Model' is ontwikkeld door Kinderombudsman Margrite Kalverboer en wetenschapper Elianne Zijlstra. Binnen dit BIC-Model zijn basiscondities ontwikkeld voor een gezonde ontwikkeling van kinderen, inclusief voorwaarden waaraan moet worden voldaan om gezinnen veilig te laten terugkeren naar het land van herkomst. De Safe Future Methodiek inzake Kinderen bouwt voort op dit BIC-Model.

Het rapport is opgesplitst in twee delen. In het eerste deel worden knelpunten en voorwaarden voor veilige terugkeer en re-integratie in beeld gebracht rondom kinderen met verblijfsproblematiek. In het tweede deel wordt op methodische wijze aangegeven hoe het belang van het kind centraal kan worden gesteld in de begeleiding. Daarbij wordt vanaf het allereerste begin van de begeleiding rekening gehouden wat verschillende toekomstopties voor het kind betekenen en hoe het kind en zijn ouders hierin zo goed mogelijk kunnen worden begeleid. De publicatie beoogt bij te dragen aan bewustzijn bij zowel begeleiders als beleidsmakers dat het essentieel is om het belang van het kind voorop te stellen, juist met het oog op een veilige toekomst en het voorkomen van (hernieuwd) slachtofferschap van ouders en hun kinderen.

Het project 'Safe Future Methodiek: Verdieping inzake Kinderen' is onder penvoerderschap van CoMensha tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de overige projectpartnersHVO Querido, Stichting Humanitas Rotterdam, Jade Zorggroep, Blijf Groep, Het Kopland, Moviera, Pharos en de Federatie Opvang en met inbreng van een keur aan deskundigen.

De Safe Future Methodiek inzake Kinderen die op vrijdag 10 februari wordt gepresenteerd in Congrescentrum de Eenhoorn in Amersfoort is een gezamenlijk product.

Safe Future in de media
Kort radio-interview door Radio M op vrijdag 10 februari 2017 met Trijntje Kootstra in de uitzending vanaf 07.00. Het interview vindt plaats rond 07.10 uur.
Dit radio-interview is terug te luisteren via de website van RTV Utrecht (uitzending gemist / radio M Utrecht / Utrecht is wakker / 2e blok.
Klik op de volgende hyperlink: http://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/radiomutrecht/utrecht-is-wakker/20170210-0700/

TV/Internet
Bijdrage in RTV Utrecht in U-Nieuws tussen 17.00-17.15 uur op vrijdag 10 februari 2017.
Dit filminterview is terug te kijken via de website van RTV Utrecht (uitzending gemist / RTV Utrecht / U-Nieuws / datum 10-2 / tijd 17.00 uur.
Klik op de volgende hyperlink: http://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/rtvutrecht/unieuws/ (selecteer hierna de uitzending van 10 februari van 17.00 uur).

Hieronder een foto-impressie gemaakt door CoMensha

 

hal en registratie in de Eenhoorn Amersfoort 10 februari 2017 Safe Future Kids
Ontvangst op vrijdag 10 februari 2017 van de aanwezigen in Congrescentrum De Eenhoorn in Amersfoort

10 februari 2017 Eenhoorn Amersfoort bijeenkomst Safe Future voor kinderen
Congreszaal Congrescentrum De Eenhoorn


Trijntje Kootstra verzorgt de presentatie
Overzicht van de samenwerkende organisaties

10-02-2017-danielle-zevulun-PhD-RUG-presenteert-het-BIC-model-en-haar-onderzoek
Danielle Zevulun (PhD RUG) presenteert het BIC model en haar onderzoek naar hoe het kinderen vergaat die teruggekeerd zijn naar Kosovo en Albanië.Trijntje Kootstra interviewt Tweede Kamerleden Linda Voortman (GroenLinks) en Marit Maij (PvdA)500px-safe-future-inzake-kinderen-overhandiging-ina-hut-aan-2e-kamerleden-Linda-Voortman-GL-en-Marit-Maij-PvdA
Ina Hut, directeur CoMensha, overhandigt het rapport aan Linda Voortman en Marit Maij

500px-cover-methodiek-safe-future-inzake-kinderen
Aan het begin van dit nieuwsbericht staan hyperlinks om het document in pdf-formaat te downloaden

Foto's gemaakt door CoMensha