RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Overzicht Regionale meldpunten 'loverboys'/jeugdprostitutie beschikbaar

CoMensha heeft vorig jaar het initiatief genomen om een Platform voor de Regionale meldpunten 'loverboys'/jeugdprostitutie op te zetten. Doel van het Platform is het afstemmen van de verschillende werkwijzen, verduidelijken van de samenwerking met ketenpartners, ervaringen uitwisselen en successen en knelpunten te bespreken. Er is nu een overzicht gemaakt van alle contactgegevens van deze Regionale meldpunten.

Bij de Regionale meldpunten kun je terecht als je je zorgen maakt over iemand in je omgeving, of als je zelf in een (mogelijke) mensenhandelsituatie zit. Ook kun je er terecht voor informatie en advies over 'loverboys' en jeugdprostitutie. 'Loverboys' zijn mensenhandelaren die een aantal specifieke technieken gebruiken om hun slachtoffers uit te buiten, meestal in de sekswerksector of in de criminaliteit (bijvoorbeeld drugs vervoeren of bankrekeningen openen).

Klik hier voor het overzicht van de meldpunten.

Daar waar geen Regionaal meldpunt is, kan er natuurlijk altijd contact worden opgenomen met CoMensha, hét landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel, via (033) 448 11 86 of info@comensha.nl.
 Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief van december 2018