JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Persbericht: Nieuwe directeur CoMensha

 

drs. Ina Hut per 1 januari 2015 directeur bij CoMensha Per 1 januari jongstleden is mevrouw drs. Ina H.R. Hut benoemd als directeur vanCoMensha, hét landelijk Coördinatiecentrum Mensenhandel.
On january 1st. mrs. drs. Ina H.R. Hut has been appointed as executive director of CoMensha, the Dutch national Coordination Centre Human Trafficking.

 

Ina Hut (1961) heeft een brede bestuurlijke ervaring, zowel in de 'profit sector' als in de 'not for profit sector'. Zij was o.a. werkzaam als zelfstandig ondernemer, werkte bij de werkgeversorganisatie VNO-NCW, was directielid van Universiteit Nyenrode en directeur van Wereldkinderen. Zij heeft ervaring met de problematiek rondom mensenhandel.

CoMensha is een Nederlandse NGO, opgericht in 1987, die zich inzet voor een beter leven voor slachtoffers van mensenhandel. CoMensha kent hierbij drie kerntaken: registratie, zorgcoördinatie en het geven van informatie en advies met betrekking tot mensenhandel. De registratie van slachtoffers gebeurt in opdracht van het Ministerie van Veiligheid & Justitie, door anoniem over de slachtoffers te rapporteren. CoMensha verzorgt daarnaast de coördinatie van de opvang, de zorgverlening en de hulpverlening aan slachtoffers. Om de coördinatie te ondersteunen heeft CoMensha een landelijk netwerk van zorg- & regiocoördinatoren Mensenhandel opgebouwd. CoMensha informeert en adviseert overheden en ketenpartners gevraagd en ongevraagd over het beleid inzake mensenhandel en voorziet de partners van relevante data, trends en ontwikkelingen. CoMensha zet ook publieke bewustwordingscampagnes op. CoMensha werkt nauw samen met het Ministerie van Veiligheid & Justitie, de politie, de Koninklijke Marechaussee, opsporingsdiensten, hulpverleners, opvanginstellingen, overheden en vele andere (nationale en internationale) partners.

Press Release: New executive director of CoMensha

On january 1st. mrs. drs. Ina H.R. Hut has been appointed as executive director of CoMensha, the Dutch national Coordination Centre Human Trafficking.

Ina Hut (1961) has a broad managerial experience, both in the profit sector as in the not for profit sector. She has been working as independent entrepreneur, has worked at the employers-organization VNO-NCW, was member of the management team of University Nyenrode and was executive director of Wereldkinderen. She is experienced in the issues surrounding human trafficking.

CoMensha is a Dutch NGO, established in 1987, committed to a better life for victims of trafficking. CoMensha focuses on three core tasks: registration, the coordination of the care and giving information and advice in relation to human trafficking. The registration is commissioned by the Ministry of Security and Justice and we do that by reporting anonymously about the victims. CoMensha ensures also that the victims receive shelter, care and assistance. A safe environment is a prerequisite to be able to help them. So they can build a stable and new future. To support this CoMensha had build a national network of regional coordinators Human Trafficking. CoMensha gives actively advice and information about human trafficking policy, on a solicited and unsolicited base, to governmental organizations and other chain partners and supports them with relevant data, trends and developments.
CoMensha also organizes public awareness campaigns. CoMensha works in close cooperation with the Ministry of Security and Justice, with investigative agencies, social workers, care institutions, governments and many other (national and international) partners.