KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Personeelsnieuws!

CoMensha mocht de afgelopen tijd twee nieuwe collega's verwelkomen. Helen de Jong die in juni de functie Adviseur aanpak mensenhandel van Rik Viergever overnam en Anne Harmsen die dezelfde maand als dataverwerker begon. 

Helen de Jong, adviseur aanpak mensenhandel

Medewerker Helen de Jong

"Sinds 1 juni ben ik als adviseur aanpak mensenhandel werkzaam bij CoMensha. Inmiddels een aantal maanden verder en al goed in het werk gedoken.

Ik houd mij bezig met de landelijke uitrol van het netwerk van zorgcoördinatoren en daarnaast zet ik mij in voor het vergroten van de bewustwording en kennis van gemeenten en zorgverleners omtrent mensenhandel.

Na mijn studie criminologie ben ik de afgelopen jaren werkzaam geweest in het domein zorg en veiligheid. In mijn werk bij de gemeente Amsterdam lag mijn focus op prostitutie en mensenhandel. Later heb ik ook in korte tijd de organisatie van het RIEC beter leren kennen. Ervaring die ik in de verschillende projecten bij CoMensha goed kan inzetten.

Samenwerken stond en staat altijd centraal. In dit werkveld ben je alleen nergens. Dit is ook een van de redenen waarom ik bij CoMensha wilde werken. Voor mij staat CoMensha voor een organisatie die mensen en organisaties verbindt. We zetten ons zo goed mogelijk in voor het slachtoffer en daar hebben we op lokaal, regionaal en landelijk niveau veel partners voor nodig om dit te bereiken. Mensenhandel kan overal zijn, het is tijd dat we daar ook overal bewust van zijn. De eerste maanden zijn goed bevallen en ik kijk er naar uit om hier verder mee aan de slag te gaan!"

Anne Harmsen, dataverwerker

AnneHarmsenFotoCV

"Mijn motivatie om werkzaam te zijn binnen een organisatie die integriteit, zorgzaamheid en aanpakken hoog in het vaandel heeft staan, werd gewekt tijdens mijn opleidingen in de sociologie en criminologie.

Met name vanuit de studie criminologie en tijdens bijbehorende onderzoeken in het binnen- en buitenland heb ik veel kennis opgedaan over georganiseerde misdaad, zowel de zichtbare als de minder zichtbare varianten. Zo ben ik ook in aanraking gekomen met gevallen van mensenhandel.

Uitbuiting van personen op welk gebied dan ook is een fenomeen die onder de minder zichtbare vormen van misdaad valt, en mijns inziens meer aandacht verdient. CoMensha is op dit gebied dé organisatie die dit in kaart brengt en het perspectief van de slachtoffers centraal zet.

Een mooie organisatie die qua normen en waarden aansluit bij de mijne, en bovendien een omgeving waar ik veel van kan opsteken gezien de positie van de organisatie in de ketensamenwerking. Daarom ben ik ontzettend blij dat ik sinds juni 2019 deel uit mag maken van het team CoMensha in de functie van dataverwerker". 


Dit bericht is opgenomen in de nieuwsbrief van oktober 2019