JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Personeelsnieuws december 2018

CoMensha mocht de afgelopen periode vier nieuwe collega's verwelkomen: Lucy Wolsink, Mariët van der Graaff en Marcus de Koning-Man die aan de slag zijn gegaan als respectievelijk Consulent (2x) en Adviseur aanpak mensenhandel en Ylse Afke Roersma die stage loopt en betrokken is bij het project om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van mensenhandel. Daarnaast hebben we in november afscheid moeten nemen van onze gewaardeerde collega Judith Keller. Zij bereikte de pensioengerechtigde leeftijd.
Mariët van der Graaff


De tijd vliegt. Ik werk alweer ruim twee maanden bij CoMensha, als Consulent aanpak mensenhandel. Half september ben ik begonnen bij de Helpdesk. Voor deze baan werkte ik als casemanager bij het COA in AZC Dronten. Daar was ik ook aandachtsfunctionaris Mensenhandel. Zo ben ik in contact gekomen met CoMensha. En vanaf het moment dat ik wist dat mijn contract bij COA niet meer verlengd kon worden, hoopte ik op een vacature bij CoMensha.
Het duurde even, maar dat gebeurde. Ik solliciteerde, ben aangenomen en nu werk ik met veel plezier op de Helpdesk. Een meer inspirerende start had ik me niet kunnen wensen met het CoMensha-seminar op 26 september jl. en de Ontmoetingsdag voor slachtoffers van mensenhandel op 10 oktober.

Ik heb me de afgelopen periode vooral verdiept in de problematiek van Nederlandse slachtoffers en de sociale (opvang)kaart. Van oudsher weet ik namelijk vooral veel van de doelgroep van buitenlandse slachtoffers/asielzoekers. Ik heb inmiddels een wereld aan informatie tot mij genomen en ik hoop een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de doelstellingen van CoMensha en plezierig samen te werken met een ieder die een beroep doet op de Helpdesk.

Marcus de Koning-Man


Sinds 1 november vervul ik de rol van Adviseur aanpak mensenhandel en houd me onder andere bezig met de uitrol van een landelijk dekkend netwerk zorgcoördinatie mensenhandel. Ik ben zeer verheugd om nu als Adviseur aanpak mensenhandel aan de slag te zijn bij CoMensha. Na de afronding van de post-HBO Bestrijding Mensenhandel in juni 2017 waren mijn ogen (nog verder) geopend en wist ik zeker een grote bijdrage te willen gaan leveren in de aanpak van Mensenhandel in Nederland.
In het verleden heb ik Culturele Antropologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Ik heb me destijds met name bezig gehouden met het Nederlandse asielbeleid (leeronderzoek) en het terugkeerproces van uitgeprocedeerde asielzoekers (afstudeeronderzoek). In het werk dat ik na mijn studie heb gedaan zijn migranten, asielzoekers, vluchtelingen en slachtoffers / survivors van mensenhandel de rode draad geweest.
Ik heb achtereenvolgens bij de Gemeente Utrecht en Nieuwegein gewerkt als inburgeringsconsulent; bij VluchtelingenWerk als consulent; bij Maatwerk bij Terugkeer/Beyond Borders als trainer van ongedocumenteerde jongvolwassenen en bij het COA als casemanager en aandachtsfunctionaris mensenhandel.

Als aandachtsfunctionaris heb ik ervaren hoe belangrijk het is om een lokaal en regionaal netwerk op te bouwen op het gebied van mensenhandel. Juist omdat het hele specifieke kennis, expertise, zorg en begeleiding behoeft. Het is daarom ontzettend belangrijk dat professionals elkaar weten te vinden en gebruik weten te maken van elkaars netwerk en expertise. Samenwerking, betrokkenheid en maatwerk zijn voor mij dan ook de belangrijkste sleutelwoorden.
Hierbij zit tegelijkertijd de grootste uitdaging in mijn functie bij CoMensha. Relatief veel gemeenten hebben de aanpak van mensenhandel niet hoog op de agenda staan, als het er al op staat. In het project waar CoMensha samen met de VNG aan werkt, gaan we proberen hierin iets te veranderen. We gaan ervoor zorgen dat gemeenten ook echt hun verantwoordelijkheid gaan nemen in de aanpak van mensenhandel. Zodat het landelijk dekkend netwerk van zorgcoördinatie “ waarover al zo lang wordt gesproken “ er eindelijk komt en (mogelijke) slachtoffers van welke verschijningsvorm van mensenhandel dan ook kunnen worden ondersteund. Ongeacht in welke deel van Nederland ze zijn uitgebuit. Daarnaast is de verwachting dat door de bewustwording bij gemeenten te vergroten ook de signalering, preventie en aanpak van mensenhandel structureel wordt opgepakt. Daar ga ik/gaan we voor!

Ylse Afke Roersma


Ik ben erg verheugd om voor enkele maanden het enthousiaste team van CoMensha te mogen versterken als stagiaire. Mijn naam is Ylse Afke Roersma, momenteel masterstudent van de opleiding Recht & Bestuur in Groningen. Tijdens vrijwilligerswerk met buitenlandse slachtoffers mensenhandel ben ik in aanraking gekomen met mensenhandel en geraakt door de ingrijpende verhalen van slachtoffers. Dit zorgde ervoor dat ik mij, vanuit mijn opleidingsachtergrond, graag wilde verdiepen in de aanpak van mensenhandel vanuit het bestuur.

Het is mooi te zien dat de politieke aandacht voor dit complexe probleem groeit, wat resulteert in stappen vooruit. Eén van de stappen in de goede richting is de versterking van de rol van gemeenten in de aanpak van mensenhandel. Het tweejarige project van CoMensha in samenwerking met de VNG, waarbij gemeenten op allerlei punten ondersteund worden bij de aanpak van mensenhandel, kan hierin veel bijdragen. Ik vind het dan ook mooi om Rik Viergever en Marcus de Koning-Man de komende tijd te mogen ondersteunen bij hun werkzaamheden in dit project rondom gemeenten.

In eerste instantie zullen mijn stagewerkzaamheden zich richten op de nulmeting van de bestaande aanpak in Nederlandse gemeenten op dit moment, om hiermee een vertrekpunt voor monitoring te creëren en de ondersteuning aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van gemeenten. Ik ben al met veel plezier gestart en hoop ook nader kennis te maken.

Lucy Wolsink
Na een stageperiode mochten we oktober dit jaar Lucy als collega verwelkomen. Zij werkt nu part-time als Consulent aanpak mensenhandel op de Helpdesk. Lucy heeft zich al eerder voorgesteld, klik hier.

Afscheid van Judith Keller
Dinsdag 13 november jl. waren er bij CoMensha twee lange lunchtafels prachtig opgedekt met allerlei high-tea lekkernijen. Dit alles ter ere van het afscheid van onze zeer gewaardeerde collega Judith Keller die de pensioengerechtigde leeftijd heeft behaald.
Judith kwam in januari 2004 in dienst bij de Stichting tegen Vrouwenhandel (StV), de voorloper van CoMensha. Ze werkte de afgelopen jaren als medewerker Helpdesk, Consulent aanpak mensenhandel en later als Adviseur aanpak mensenhandel, waarbij ze speciale aandacht gaf aan de aanpak van mensenhandel in het Caribisch deel van ons Koninkrijk.
Naast haar reguliere werkzaamheden was ze ook zeer actief betrokken als lid van onze personeelsvertegenwoordiging en als preventiemedewerker. We bedanken haar hartelijk voor haar betrokkenheid en gedegen inzet! We geven haar een 'dikke brassa' en wensen Judith en haar man heerlijke vrije tijd samen!Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief van december 2018