KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Personeelsnieuws - september 2018

Nadat hij al sinds 2009 heeft samengewerkt met CoMensha voor zijn promotie, werkt Rik Viergever sinds juni vorig jaar bij CoMensha. Sinds 1 juli jl. vervult Rik de rol van projectleider en houdt zich o.a. bezig met de uitrol van een landelijk dekkend netwerk zorgcoördinatie. Verder is de sollicitatieprocedure voor een nieuwe adviseur én een consulent aanpak mensenhandel in volle gang.
Verder is de sollicitatieprocedure voor een nieuwe adviseur én een consulent aanpak mensenhandel in volle gang.

Rik Viergever


In het verleden heb ik gewerkt als onderzoeker aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine, o.a. op het gebied van zorg na mensenhandel. Mijn proefschrift over dit onderwerp is online beschikbaar. Ook heb ik enige tijd in Genéve gewerkt bij de Wereldgezondheidsorganisatie.

Vorig jaar juni ben ik begonnen bij CoMensha en sindsdien heb ik me ingezet voor verschillende projecten, die o.a. te maken hebben met het vergroten van kennis over mensenhandel bij bepaalde groepen professionals en bij gemeenten.
Verder heb ik me bezig gehouden met het ontwikkelen van enkele producten op basis van mijn promotie en ben ik betrokken geweest bij diverse onderzoeksactiviteiten van CoMensha. De bevindingen van mijn promotie zal ik ook op 26 september a.s. te Nieuwspoort presenteren op het seminar van 26 september aanstaande.

 

 

  Ik heb in het verleden veel onderzoek gedaan naar mensenhandel; ik ben blij die kennis nu in de praktijk te kunnen brengen bij CoMensha!    Rik Viergever

 


In opdracht van het ministerie van VWS (en i.s.m. de VNG) ondersteunt en assisteert CoMensha nu per 1 juli jl. gemeenten bij de uitrol van een landelijk dekkend netwerk voor zorgcoördinatie. Lees hier meer over.
Per 1 juli heb ik een promotie gekregen en ik ben nu projectleider, onder andere van dit project. Ik kom graag in contact met een ieder die hier ideeën of gedachten over heeft. Deze hoor ik graag op r.viergever [apestaartje] comensha.nl en/of (033) 448 11 86.

Vacatures
Onze uitvraag naar een nieuwe collega adviseur aanpak mensenhandel én een consulent aanpak mensenhandel heeft “ ondanks de vakantieperiode - veel reacties opgeleverd. Daar zijn we erg blij mee, want het geeft aan dat er veel interesse is om met ons mensenhandel te bestrijden en de slachtoffers te helpen.

Inmiddels hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden en verwachten we beide sollicitatieprocedures begin september af te kunnen ronden. In een volgende nieuwsbrief stellen de twee nieuwe collega's zich graag voor.

 

 

 

 Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief van september 2018