KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Personeelsnieuws

Brian Oedayrajsingh Varma “ manager afdeling programma's. Sinds 15 mei 2017 ben ik werkzaam bij CoMensha als opvolger van Anna Sarbo. Een functie met veel afwisseling en uitdagingen.

CoMensha foto Brian Varma
Het thema Mensenhandel is mij niet onbekend. Ik heb 12,5 jaar bij de Directie Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Amsterdam gewerkt. Ik heb mij onder andere bezighouden met screening en integriteit, het ruimtelijk project 1012, ketensamenwerking binnen de gemeente, met de zorg alsook met het RIEC-Amsterdam Amstelland en daarbuiten, het prostitutiebeleid en het dossier mensenhandel. Daarnaast heb ik geparticipeerd in diverse Europese projecten, waaronder EuroTrafGuID. Mijn opgedane kennis, ervaring en netwerk kan ik nu inzetten voor CoMensha. De overstap van een overheidsorganisatie naar een NGO geeft mij ook de kans om de thematiek vanuit een ander perspectief te benaderen. De kracht bij de aanpak van mensenhandel ligt in de goede samenwerking, zowel intern als extern. De eerste maand is in ieder geval uitstekend bevallen en ik kijk uit naar de komende periode.

Joanne Jongeneel “ consulent aanpak mensenhandel. Op 5 juli jl. ben ik begonnen als consulent bij CoMensha. Tijdens een jaarstage bij de zorgcoördinator voor slachtoffers van mensenhandel in de regio Arnhem en Achterhoek maakte ik kennis met het werkveld van professionals die zich sterk maken in de aanpak tegen mensenhandel en werd ik geraakt door zowel de schrijnende als de hoopgevende verhalen van slachtoffers van mensenhandel. Ik vind het interessant hoe de belangen van slachtoffers van mensenhandel optimaal kunnen worden behartigd door middel van ketensamenwerking en om oog te hebben voor de bredere context en achterliggende factoren bij ieder persoonlijk verhaal. De initiërende, signalerende en registrerende rol van CoMensha sluit nauw aan bij deze interesse. Ik heb net de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening afgerond, waarbij recht en dienstverlening samenkomen. Mijn eerdere ervaring in het werkveld en mijn opgedane kennis tijdens mijn opleiding komen goed van pas op de helpdesk van CoMensha. Gedreven door rechtvaardigheidsgevoel hoop ik bij CoMensha een bijdrage te kunnen leveren aan passende zorg en opvang voor slachtoffers van mensenhandel.

Rik Viergever “ Medewerker: sinds juni 2017 zet ik me in CoMensha. In het verleden heb ik gewerkt als onderzoeker aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine, o.a. op het gebied van zorg na mensenhandel. Mijn proefschrift over dit onderwerp is beschikbaar via http://researchonline.lshtm.ac.uk/2572320/1/2016_PHP_PhD_Viergever_RF.pdf. Ook heb ik enige tijd in Genéve gewerkt bij de Wereldgezondheidsorganisatie. Ik ben nu weer terug in Nederland en sinds kort aan de slag bij CoMensha. Ik help mee aan verschillende projecten, o.a. aan data & onderzoek en trainings-ontwikkeling. Tevens zal ik me bezig houden met het ontwikkelen van enkele producten op basis van mijn promotie.

Noura Ammar, adviseur, is met zwangerschapsverlof. Haar werkzaamheden in de regionale netwerken worden tijdelijk waargenomen door een aantal collega's. In november zal Noura weer terug zijn.

Anna Sarbo, voormalig manager afdeling programma's, is in juni 2017 gestopt bij CoMensha en gaat met haar gezin naar Nieuw-Zeeland. Anna is ruim acht jaar verbonden geweest aan CoMensha. In 2009 is ze als stagiaire begonnen en richtte ze zich hierbij op onderzoek naar het bewerkstelligen van een betere bescherming van slachtoffers in Hongarije, haar geboorteland. Na haar stage kreeg ze een functie als consulent op de helpdesk aangeboden. Ze groeide door naar adviseur en werd in februari 2015 benoemd als manager van de afdeling Programma's. Anna werd zowel intern als ook extern door ketenpartners zeer gewaardeerd voor haar grote kennis van zaken, enthousiasme en enorme gedrevenheid. Het was een genoegen om met haar samen te werken. Zij zal als expert, als manager en als mens door ons worden gemist.

Linda Hauer, consulent en trainer, is na twee jaar werkzaam te zijn geweest bij CoMensha, ook in juni bij ons gestopt. Zij gaat zich fulltime richten op haar eigen bedrijf, Het Seksualiteitsbureau. Linda was en is zeer betrokken bij slachtoffers van mensenhandel. Wij zullen haar bevlogenheid, kritische blik en haar enthousiasme gaan missen.

Edith-Bernadette Poot, projectmedewerker, is in juni gestopt bij CoMensha. In haar periode bij CoMensha heeft zij vol enthousiasme haar idee voor een lotgenotengroep voor slachtoffers van loverboys kunnen uitwerken. Aangezien de financiering voor dit project is gestopt, zal zij dit nu in eigen beheer verder gaan opzetten. Dat zal haar, gezien haar enorme drive, zeker gaan lukken.

 

 

 Klik hier om terug te gaan naar nieuwsbrief 2017-2