KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Personeelsnieuws

CoMensha mocht de afgelopen periode twee nieuwe collega's verwelkomen: Bernette Venema die sinds januari 2018 de communicatie/persvoorlichting behartigt, en Lucy Wolsink die in maart gestart is met haar afstudeeronderzoek. Ook hebben we in februari afscheid genomen van Leyla Cinibulak, die een jaar lang beleidsbeleidsmedewerker bij ons was.

Lucy Wolsink
Op 25 maart jl. is Lucy als stagiaire bij CoMensha begonnen: Graag stel ik me via deze weg voor. Ik ben Lucy Wolsink en studeer Sociaal Juridische Dienstverlening aan Saxion in Deventer en ik ben de afgelopen twee jaar vrijwilliger geweest bij Vluchtelingenwerk Apeldoorn.

Tijdens mijn afstudeeronderzoek bij CoMensha zal ik mij gaan verdiepen in de rechten van slachtoffers van mensenhandel. Het onderzoek zal in kaart brengen op welke sociale, medische en juridische voorzieningen en staatsburgerlijke rechten slachtoffers van mensenhandel aanspraak kunnen maken en in hoeverre de discretionaire bevoegdheid van een gemeente hier invloed op heeft. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van een sepot, heeft een slachtoffer nog recht op bepaalde voorzieningen na een sepot? Zo ja, welke? Heeft een minderjarig slachtoffer recht op een zorgverzekering, een studie, of een uitkering?

Daarnaast wordt er gekeken naar de rol van de gemeenten, hebben slachtoffers recht op dezelfde voorzieningen of verschilt dit per gemeente? Ik ben erg gemotiveerd om aan de slag te gaan en ik hoop een waardevolle bijdrage te kunnen leveren met mijn onderzoek. De resultaten van dit onderzoek worden vastgelegd in een scriptie en ik ga een handboek opleveren waarin op eenvoudige wijze de voorzieningen en rechten van slachtoffers worden weergegeven.

Zijn er mensen die input hebben voor dit onderzoek, vragen of andere op- of aanmerkingen, dan hoor ik het graag. Een mailtje sturen kan altijd: l.wolsink@comensha.nl. Elke woensdag en om de twee weken op dinsdag kun je mij op het kantoor van CoMensha vinden, dus hopelijk tot snel!

Bernette Venema
Bernette: Hoe ik het vind bij CoMensha? Daar kan ik kort over zijn: ik heb een prachtbaan!

Toen mijn contract in september vorige jaar stopte bij Jeugdbescherming in Amsterdam, begon ik in oktober de Post-HBO Bestrijding Mensenhandel in Ede ('n aanrader!). Ik leerde bij Jeugdbescherming over 'loverboys' die niets met 'liefde' te maken hebben en je dan ook echt mensenhandelaar moet noemen. Want dat is hij (of zij¦)

Ik wilde meer over het onderwerp weten en het was confronterend om over zaken te horen die zich ook recht onder onze neuzen afspelen in Nederland, maar die je soms niet eens ziet. Of wellicht niet wilt zien¦ Het heeft me extra gemotiveerd om met de studiekennis uit Ede op zak aan de slag te gaan als communicatieprofessional bij een organisatie die zich inzet tegen mensenhandel. En zo ineens had CoMensha een vacature voor een communicatieadviseur/persvoorlichter. Daarna is het heel snel gegaan en kon ik op 8 januari beginnen bij CoMensha.

Ik werk er nu vier maanden en hoewel het onderwerp zwaar is en er echt veel communicatiewerk ligt, voelt elke werkdag 'licht'. Ik heb stuk voor stuk leuke, hardwerkende en gedreven collega's en zie dat we veel voor de slachtoffers van mensenhandel bereiken. Dat ervaar ik als erg waardevol.

Ik richt mij op communicatiestrategie tot en met de uitvoering. Mijn prioriteiten liggen op dit moment bij de bewustwordingscampagne Open je ogen, onze website, de productie van Jaarbeeld 2017 en natuurlijk perszaken. Ik werk nu nog drie dagen per week, maar dat worden er, als het goed is, binnenkort meer!

Leyla Cinibulak
Woensdag 14 februari was de laatste werkdag van Leyla Cinibulak bij CoMensha. Leyla was een jaar lang als beleidsmedewerker betrokken bij onze organisatie. Bij haar afscheid trakteerde ze ons op een heerlijke zelfgemaakte lunch en gaf ze aan: Ik heb me zeer thuis gevoeld tussen zoveel betrokken, lieve en humorvolle collega's. Ik wil jullie van harte bedanken voor de fijne samenwerking, voor de fijne en inspirerende momenten. We bedanken Leyla voor haar inzet en wensen Leyla van harte alle goeds toe en een nieuwe, mooie baan.

 

 Dit artikel is opgenomen in de nieuwsbrief april 2018