LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

Pilot opvang slachtoffers ernstige benadeling

Vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een pilot geïnitieerd van 2 jaar (2022-2023) waarbij de Nederlandse Arbeidsinspectie de mogelijkheid krijgt om naast vermoedelijke slachtoffers van arbeidsuitbuiting, ook slachtoffers van ernstige benadeling* te plaatsen in de Opvang ISZW dat gecoördineerd wordt door CoMensha. 

Dit betekent dat indien de Nederlandse Arbeidsinspectie dit nodig acht, zij een slachtoffer van ernstige benadeling kunnen aanmelden bij CoMensha zodat zij gebruik kunnen maken van de Opvang ISZW, die zowel Den Haag (Perspektief) als in Amsterdam (HVO Querido) uit 10 plaatsen bestaat. Gedurende de pilot kunnen slachtoffers van ernstige benadeling, met instemming van de Nederlandse Arbeidsinspectie, voor een maximale duur van twee weken worden opgevangen. Op dit moment worden de werkprocedures afgestemd tussen de Nationale Arbeidsinspectie, de opvanginstellingen en CoMensha, in samenspraak met het Ministerie SZW. De verwachting is dat plaatsing mogelijk zal zijn vanaf uiterlijk 1 april 2022, en indien mogelijk eerder.

Mogelijke slachtoffers van Arbeidsuitbuiting vanuit derde landen hebben recht op een tijdelijke verblijfsstatus in Nederland volgens hoofdstuk B8/3 van de VC 2000. Dit geldt echter niet voor ernstig benadeelden. Zonder wetsaanpassing zal deze pilot daarom uitsluitend betrekking hebben op personen die rechtmatig in Nederland verblijven. Het gaat hier om de meest schrijnende gevallen van ernstige benadeling. De beoordeling hiervan is aan de Nederlandse Arbeidsinspectie.