LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

3e Platform Regionale Meldpunten loverboyproblematiek/Jeugdprostitutie

Op 31 mei jl. vond alweer de derde Platformbijeenkomst Regionale Meldpunten loverboyproblematiek/binnenlandse mensenhandel/jeugdprostitutie plaats in Amersfoort. Twintig enthousiaste en betrokken professionals die allen werkzaam zijn in de ketenaanpak van mensenhandel en de zorg voor slachtoffers, zitten met elkaar aan tafel. CoMensha is initiator, voorzitter en voert het secretariaat.

Doel van het Platform is het afstemmen van de verschillende werkwijzen, verduidelijken van de samenwerking met ketenpartners, ervaringen uitwisselen en successen en knelpunten te bespreken.

De aanwezigen gingen in op de stand van zaken van hun Regionale Meldpunt, de signalering van mensenhandel binnen Veilig Thuis, onder welke organisatie het meldpunt valt of moet gaan vallen, met wie er wordt samengewerkt, welke opvallende trends er in de meldingen zijn die binnenkomen.
Zo zijn verschillende organisaties in toenemende mate bezig om jongensprostitutie meer in beeld te brengen: een blinde vlek waar onze directeur-bestuurder Ina Hut in het najaar 2017 al aandacht voor vroeg. Recentelijk verscheen ook het rapport over jongensprostitutie van EMP Lumens.

Nogmaals bleek hoeveel organisaties betrokken zijn in mensenhandelveld: gemeenten, politie, jeugdbescherming, veiligheidshuizen, vrouwenopvang etc. Er wordt veel genetwerkt, informatie uitgewisseld en ervaringen gedeeld.

Het Platform is een van de structurele platforms/overleggen waar CoMensha actief deelnemer of initiator van is.
Vragen over dit Platform? Neem contact op met de Helpdesk van CoMensha via (033) 448 11 86 of info [apestaartje] comensha.nl.
 Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief van september 2018