KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Platform regionale meldpunten loverboys/jeugdprostitutie

De regionale meldpunten loverboys en jeugdprostitutie hebben bij CoMensha de wens geuit om bij elkaar te komen om de samenwerking (zowel onderling als met landelijk coördinatiecentrum CoMensha) te intensiveren. Op 6 april 2017 organiseerde CoMensha daarom een eerste platform waarbij 18 deelnemers van 9 verschillende meldpunten aanwezig waren.

Doel van deze en volgende bijeenkomsten is om de verschillende werkwijzen van de meldpunten en de samenwerking met ketenpartners aan elkaar te verduidelijken en om ervaringen uit te wisselen en successen & knelpunten te bespreken. Ook zullen we met elkaar blijven bespreken hoe we de krachten kunnen bundelen om de hulp- en zorgverlening aan slachtoffers mensenhandel nog beter en overzichtelijker te laten verlopen.
 Klik hier om terug te gaan naar nieuwsbrief 2017-1