KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Podcast: Gemeenten aan zet tegen mensenhandel

'Gemeenten doen te weinig tegen mensenhandel': dat was het beeld in de media naar aanleiding van de enquête mensenhandel van VNG en CoMensha. In de podcast 'VNG Praat Mee 5' komen onze directeur-bestuurder Ina Hut en burgemeester Piet Bruinooge van de gemeente Alkmaar aan het woord. Zo benadrukken ze wat gemeenten (vooral preventief) moeten doen in de aanpak van mensenhandel. Want, zo stellen beiden: mensenhandel komt echt in iedere gemeente voor! 

CheeseWorks-0051
Ina Hut wordt op 16 oktober jl. geïnterviewd voor de podcast door Angela de Jong van VNG. Op die woensdag werd ook onze jaarlijkse ontmoetingsdag voor slachtoffers voor mensenhandel gehouden. 

Als je meer wilt weten over de resultaten van de enquête onder de gemeenten, kijk dan hier

Hulp nodig?
Gemeenten kunnen ondersteuning krijgen van VNG en CoMensha om tot een goede aanpak van mensenhandel te komen. Neem daarvoor contact op met Marcus de Koning-Man of Helen de Jong via voorgemeenten@comensha.nl. Vanuit de VNG is Barbara Schmeits betrokken. Zij is bereikbaar via barbara.schmeits@vng.nl.