RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Politie en CoMensha geven gastles over mensenhandel aan forensisch verpleegkundigen

Op maandagmiddag 5 maart jl. hebben Gert Buist, adviseur mensenhandel/mensensmokkel bij het Expertisecentrum Vreemdelingen, Identificatie en Mensenhandel (EVIM), en onze collega Sandra van den Berg, adviseur aanpak Mensenhandel, een gastles verzorgd voor achttien forensisch verpleegkundigen die een opleiding volgen bij de Stichting Forensische Verpleegkunde en Opleidingen in Spijkenisse. De cursisten weten hierdoor meer over wat mensenhandel is, wat de signalen zijn en wat je als forensisch verpleegkundige moet doen als je een vermoeden hebt van mensenhandel. Ook is stilgestaan bij het beroepsgeheim en de privacy van de patiënt in relatie tot de hulp die je moet/kunt bieden aan een (mogelijk) slachtoffer van mensenhandel.

De medische sector is een belangrijke doelgroep om mensenhandel te signaleren. Zo stelde de Nationaal Rapporteur Mensenhandel in de tiende rapportage, die 9 november 2017 is verschenen, dat er kansen zijn in het betrekken van de medische beroepsgroep bij de aanpak van mensenhandel. Uit het onderzoek blijkt dat 50% van de medische professionals in contact komt met slachtoffers van mensenhandel, maar dat artsen nog nauwelijks getraind worden om met deze situaties om te gaan. Naast het trainen van artsen, is het trainen van (forensisch) verpleegkundigen dan ook een logische, belangrijke stap.

CoMensha verzorgt vaker gastlessen, trainingen of voorlichting (maatwerk). Alleen of met samenwerkingspartners, zoals in dit geval met de politie. Interesse? Neem dan contact op met Sandra van den Berg via s.vandenberg [at] comensha.nl of bel (033) 448 11 86.