KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Position paper 'Interlandelijke adoptie in relatie tot kinderhandel'

van drs. Ina H.R. Hut t.b.v. Hoorzitting / Rondetafelgesprek Tweede Kamer inzake Interlandelijke Adoptie d.d. 24 mei 2017.

Download hier de Position Paper.

Op de website van de Tweede Kamer der Staten-Generaal vindt u informatie over de Hoorzitting / rondetafelgesprek over Interlandelijke Adoptie welke op 24 mei van 14.00 - 18.00 uur plaats zal vinden.
Zie: https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2017A01091