RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Pro-Act Workshop 2 en 3 juli 2015

banner-620-comensha-fairwork-flex-adpare

Donderdag 2 en vrijdag 3 juli was CoMensha aanwezig bij de Pro-Act Workshop in Amsterdam. Deze workshop werd gehouden in het kader van het Pro-Act project, gedragen door Fairwork vanuit Nederland, FLEX UK (Focus on Labour Exploitation) en Adpare Roemenië. (NGO die zich bezighoudt met bescherming van slachtoffers van mensenhandel en preventie van mensenhandel). Er waren zo'n 60 deelnemers uit 24 landen aanwezig vanuit verschillende NGO's, overheden, onderzoeksbureaus, opvang, slachtofferhulp etc.

De doelstelling van het project is te komen tot verbeteringen in de benaderingen wat betreft identificatie en hulpverlening aan slachtoffers mensenhandel arbeidsuitbuiting. Het eindproduct zal een document zijn waarin advies wordt gegeven over hoe identificatie en zorg rondom slachtoffers in te richten. EU landen kunnen dit document als leidraad gebruiken in hun aanpak. De workshop was bedoeld om input te vergaren van de diverse internationale organisaties die zich bezighouden met slachtoffers van mensenhandel.

Vanwege de aanwezigheid van vele relevante internationale partners was er van de gelegenheid gebruik gemaakt om op de vrijdagmiddag aansluitend een workshop te doen over multidisciplinaire samenwerking ook in het kader van arbeidsuitbuiting.

Deze workshop werd gehouden door Fairwork in samenwerking met CoMensha vanwege het EU voorzitterschap wat NL op zich zal nemen in de eerste helft van 2016. Een belangrijke speerpunt op de agenda zal arbeidsuitbuiting zijn. In anticipatie daarop wil de overheid een handboek uitbrengen over multidisciplinaire samenwerking wat als tool binnen Europa breed gebruikt kan worden. (EU Presidency Project).

Zowel Fairwork als CoMensha schrijven mee aan dit handboek waarbij CoMensha zich specifiek richt op de support aan slachtoffers. Centraal daarin staat de ketensamenwerking zoals deze is georganiseerd in Nederland.
CoMensha heeft op vrijdagmiddag 3 juli een korte presentatie gegeven over wat de praktische invulling hiervan voor CoMensha inhoudt; wie de ketenpartners zijn en hoe de samenwerking verloopt. Vervolgens heeft CoMensha samen met Fairwork een workshop geleid om met elkaar te sparren wat de best en better practices zijn. Hierin werd door de verschillende internationale deelnemers uitgelegd hoe de support in eigen land eruit ziet. Wat zijn de routes, wie zijn de partners, wat gaat er goed en wat kan beter. Uit deze input zullen Fairwork en CoMensha de informatie kristalliseren en organiseren om te verwerken in het handboek voor het EU Presidency Project.