LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

Onderzoek: 'Probleem, beleid, politiek: hoe mensenhandel de aandacht krijgt'

Met de invoering van de Wmo in 2015, het actieprogramma ‘Samen tegen Mensenhandel’ en de afspraken in het Interbestuurlijk Programma van 2018, is de focus van de aanpak van mensenhandel de laatste jaren steeds meer op gemeenten komen te liggen. De aanpak van mensenhandel vraagt daarnaast om een integrale samenwerking tussen partners uit de bestuurlijke keten en de zorg- en veiligheidsketens. Afgelopen jaren bleek dat het aantal meldingen van mensenhandel is gedaald, maar het aantal slachtoffers vermoedelijk niet. Daarnaast lukt het nog niet in iedere gemeente om een aanpak van mensenhandel van de grond te krijgen. Dit heeft allereerst te maken met bewustwording en het onder de aandacht krijgen van een aanpak van mensenhandel, en daarnaast met het borgen van deze aanpak. 

Joost Olijve (masterstudent Utrechtse School voor Organisatie en Bestuurswetenschappen) heeft in samenwerking met CoMensha en met medewerking van de VNG in zijn masterthesis (Master Publiek Management) onderzocht welke factoren bijdragen aan het agenderen van een aanpak van mensenhandel, en naar het borgen van deze aanpak. Ook is in het onderzoek aandacht voor de verhoudingen tussen de twee fasen. 

Om de hoofdvraag te beantwoorden is in het onderzoek gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews in twee ronden. In de eerste ronde is met vijf landelijke organisaties gesproken. In de tweede ronde is met 16 respondenten uit 8 gemeenten gesproken, zowel ambtenaren als ketenpartners. In ieder gesprek zijn de verschillende factoren uit het onderzoeks-model besproken en is gesproken over de huidige aanpak van mensenhandel. 

Dit onderzoek heeft een verdiepend inzicht in het proces van het agenderen en institutionaliseren van een complex probleem als mensenhandel gegeven. Hierbij zijn enkele nieuwe factoren naar voren gekomen die bepalend zijn voor dit proces. We zijn van mening dat de onderstaande aanbevelingen zeer behulpzaam kunnen zijn en bij kunnen dragen aan het agenderen en borgen van een aanpak van mensenhandel in gemeenten. 

Bekijk hier de Factsheet met aanbevelingen.

#samentegenmensenhandel