JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Producten voor de aanpak door jeugdhulporganisaties

Begin 2014 namen jeugdhulporganisaties aangesloten bij Jeugdzorg Nederland het initiatief om de Commissie 'Aanpak meisjesslachtoffers loverboys en mensenhandel in de zorg voor jeugd' in te stellen. Dat deden ze uit bezorgdheid over de bestaande aanpak van loverboy- en mensenhandelproblematiek en het groeiend aantal slachtoffers.

De Commissie stelde onder onafhankelijk voorzitterschap van Naïma Azough een actieplan op om de effectiviteit van de bestaande aanpak te verbeteren:

Op de website van Jeugdzorg Nederland is diverse materialen voor de aanpak door jeugdhulpinstellingen te vinden en te downloaden.