KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Prof. dr. Conny Rijken gekozen als lid van GRETA

De Raad van Europa bevordert de vrijheid van meningsuiting en de media, de vrijheid van vergadering, gelijkheid en de bescherming van minderheden. Vanuit de Raad van Europa is een Groep van Deskundigen benoemd (GRETA) die zich specifiek bezighoudt met het thema mensenhandel. De ambtstermijn van 8 van de 15 huidige leden van de Groep van Deskundigen loopt af op 31 december 2020. Op 4 december zijn er weer verkiezingen gehouden voor GRETA. Tijdens de 27e vergadering van het Comité van de Partijen van het Verdrag van de Raad van Europa inzake maatregelen tegen mensenhandel.

Vanuit Nederland was prof. dr. Conny Rijken voorgedragen én tot onze vreugde gekozen.

Conny studeerde internationaal en Europees recht aan de Universiteit Utrecht en Tilburg University en promoveerde onder supervisie van prof. dr. Hirsch Ballin en prof. Fijnaut aan de Tilburg University. Ze heeft haar onderzoeksgebied uitgebreid tot andere gebieden, waaronder wereldwijde migratie, Europees strafrecht en inclusie en uitsluiting door migratie. Centraal in haar onderzoek staat de focus op mensenrechten, betrokkenheid bij de positie van het individu en het uitvoeren van 'research that matters'. Ze doet haar onderzoek in interdisciplinaire en internationale teams, vaak geleid door haar, waardoor de combinatie van en voortbouwen op inzichten vanuit verschillende perspectieven. Haar onderzoek wordt gekenmerkt door creatief heroverwegen van verankerde principes die vaak als vanzelfsprekend worden beschouwd en het genereren van nieuwe inzichten en ideeën. Ze heeft innovatief onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld arbeidsmigratie, arbeidsuitbuiting, stadsvluchtelingen, Sinaï-handel, de behoeften van slachtoffers van mensenhandel en het verband tussen mensenhandel en staatloosheid in Thailand. Het aanmoedigen en inspireren van studenten en andere onderzoekers zijn aspecten die ze belangrijk vindt in haar werk en die ze als hoogleraar mensenhandel en globalisering beschrijft.  Conny heeft ook zitting in de adviesraad van CoMensha.

Ina H.R. Hut, directeur -bestuurder van CoMensha: ‘Conny Rijken brengt veel kennis en expertise mee, vooral ook als het gaat om het slachtofferperspectief. GRETA is een gezaghebbend orgaan en van grote toegevoegde waarde in de strijd tegen mensenhandel! Conny Rijken zal hieraan een waardevolle bijdrage kunnen leveren’

De hele lijst gekozen deskundigen: 
Mr Thomas Ahlstrand (Zweeds) - (eerste ambtstermijn)
Mevrouw Helga Gayer (Duits) - (tweede ambtstermijn)
Mr Sergey Ghazinyan (Armeens) - (eerste ambtstermijn)
De heer Aurelijus Gutauskas (Litouws) - (eerste ambtstermijn)
Mevrouw Conny Rijken (Nederlandse) - (eerste ambtstermijn)
De heer Peter Van Hauwermeiren (Belg) - (eerste mandaat)
De heer Georgios Vanikiotis (Grieks) - (eerste ambtstermijn)
Mevrouw Dorothea Winkler (Zwitsers) - (tweede ambtstermijn)